Lip 25 2016

Złoty medal Mateusza na Olimpiadzie Informatycznej Europy Centralnej!

Z przyjemnością informujemy, że Mateusz Radecki (tegoroczny absolwent Szkoły, klasa 3A) zdobył złoty medal na Olimpiadzie Informatycznej Europy Centralnej! Mateusz został sklasyfikowany na fantastycznym 3. miejscu! Równie wysokie wyniki uzyskali pozostali reprezentanci Polski – Jarosław Kwiecień (srebrny medal, 13. miejsce, XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu), Juliusz Pham (brązowy medal, 21. miejsce, III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni) oraz Bartłomiej Karasek (brązowy medal, 23. miejsce, Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim).

Gratulujemy Mateuszowi, jego opiekunowi, panu Mirosławowi Mortce oraz pozostałym reprezentantom!

Pełne wyniki można odnaleźć tutaj:

Results

Lip 25 2016

Wyniki egzaminu maturalnego i gimnazjalnego

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami egzaminów. Gratulujemy uczniom i nauczycielom wspaniałych rezultatów!

Dziękujemy panom profesorom Jerzemu H. Nowickiemu oraz Przemysławowi Murawskiemu za przygotowanie opracowania.

Lip 25 2016

Komunikat dotyczący zmiany harmonogramu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017

Pragniemy poinformować, że Mazowiecki Kurator Oświaty przesunął termin na potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły, w tym składania zaświadczeń lekarskich, z dnia 26 lipca na 29 lipca do godz. 12.00. W związku z powyższym, przesunięciu uległy pozostałe terminy, w tym terminy przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej. Zmiany te dotyczą liceów ogólnokształcących, techników i zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży.

harmonogram_rekrutacji_zmieniony_lipiec – plik XLSX

Komunikat dotyczący zmiany harmonogramu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017

Nowe terminy w rekrutacji uzupełniającej (skrót):

 • Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od 1 sierpnia od godz. 9.00 do 8 sierpnia do godz. 16.00.
 • Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego – 9 sierpnia godz. 9.00 (dla osób, które nie przystąpiły do niego w maju).
 • Ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu kompetencji językowych – 10 sierpnia do godz. 16.00.
 • Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia – 25 sierpnia do godz. 15.00.

Lip 22 2016

Rekrutacja uzupełniająca do PG 23

Komisja Rekrutacyjna działająca w ZSO nr 6 informuje, że trwa nabór uzupełniający na 9 miejsc do klas ogólnych PG nr 23:

 • Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum – 22-29.07.2016r. do godz. 15.00
 • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 17.08.2016 r. do godz. 15.00
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia – 22.08.2016r. do godz. 15.00

Lip 22 2016

Przydziały uczniów w klasach ogólnych PG oraz mat-bio-chem w LO

Dyrekcja szkoły informuje, że przydziały uczniów do poszczególnych klas ogólnych w PG 23 i oraz mat-bio-chem w VI LO zostaną ogłoszone po 22 sierpnia 2016 roku.

Lip 22 2016

Podręczniki szkolne

Przypominamy, że informację 0 podręcznikach można znaleźć na stronie szkoły.

Podręczniki szkolne

Cze 30 2016

Odbiór świadectw maturalnych – 5 lipca 2016

Zapraszamy abiturientów 5 lipca 2016 r. po odbiór świadectw według następującego harmonogramu:

 • KLASA 3A – godz.12.00, sala 5
 • KLASA 3B – godz.12.30, sala 6
 • KLASA 3C – godz. 13.00, sala 5
 • KLASA 3D – godz. 13.30; sala 6
 • KLASA 3N – godz. 14.00; sala 5

Cze 26 2016

Olbrzymi sukces w Olimpiadzie Lingwistycznej

Julia Pogoda, uczennica klasy 2N, zajęła III miejsce w IV Mazowieckiej Olimpiadzie Lingwistycznej „Poliglota” . W finale Julia tłumaczyła fragment „Mistrza i Małgorzaty” z języka niemieckiego na język polski oraz fragment „Przeminęło z wiatrem” z języka angielskiego. Po raz pierwszy w finale nie można było korzystać ze słowników, więc tym większa duma nas rozpiera, że Julia poradziła sobie tak wspaniale! Serdecznie gratulujemy!

13514306_587903541381024_1090327863_n

Starsze posty «

Fetch more items