Previous Next

Dodatkowe egzaminy do klas dwujęzycznych w rekrutacji uzupełniającej

Wnioski o przyjęcie do szkoły w rekrutacji uzupełniającej (w tym do klas dwujęzycznych) należy składać w dniach 3-5 sierpnia 2021 roku. Dodatkowe sprawdziany uzdolnień kierunkowych do klas dwujęzycznych odbędą się: 6 sierpnia 2021 r. (godz. 9.30 – język angielski, godz. 11.00 – język niemiecki).

Narodowy Spis Powszechny

Nie czekaj do września, spisz się już teraz!

Lubisz załatwiać sprawy przez Internet? Czy wolisz dzwonić i ustalać wszystko telefonicznie? A może najwyżej stawiasz osobisty kontakt i bezpośrednią rozmowę? Niezależnie od indywidualnych preferencji, każdy znajdzie odpowiedni dla siebie sposób, aby wypełnić obowiązek udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań (NSP 2021). Kontynuuj czytanie

Dokumenty składane podczas potwierdzania woli podjęcia nauki

Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci!

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w VI LO następuje poprzez osobiste złożenie przez rodzica / prawnego opiekuna stosownego podpisu na liście klasy wraz z:

  • oryginałem świadectwa ukończenia szkoły,
  • oryginałem zaświadczenia o wyniku egzaminu,
  • dwoma zdjęcia (podpisanymi na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia),
  • ankietą osobowa ucznia: Ankieta do pobrania – plik PDF.

Wyniki egzaminów maturalnych

Wyniki matur 2021 na tle CKE, OKE i miasta Radomia

Świadectwa maturalne

Przypominamy, że odbioru świadectw maturalnych można dokonać 5 lipca osobiście lub poprzez osobę z rodziny, upoważnioną na piśmie. Szczegółowy harmonogram odbioru świadectw zamieszczony jest na naszej stronie we wpisie poniżej.

Deutsches Sprachdiplom I

W dniu 24 czerwca 2021 ogłoszono oficjalne wyniki egzaminu Deutsches Sprachdiplom I dla uczniów klasy drugiej dwujęzycznej. Po sukcesie uczniów na egzaminie ustnym doszły teraz wyniki z części pisemnej, sprawdzanej w Köln. Oceniano zadania z rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych oraz wypracowanie.

Z wielka radością informujemy, że

WSZYSCY uczniowie, którzy podeszli do egzaminu w pierwszym terminie zdali go, co jest wielkim sukcesem szkoły pracującej w tym roku szkolnym w wyjątkowo niesprzyjających warunkach.

Wielkie gratulacje dla uczniów, serdeczne podziękowania dla wszystkich nauczycieli języka niemieckiego oraz Rodziców za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu egzaminu.

Egzamin DSD I będący sprawdzeniem wiedzy uczniów przed kolejnym, Deutsches Sprachdiplom II, uprawniającym do podjęcia studiów w RFN na każdym kierunku organizujemy w naszej szkole od roku 1997.

Wychowawca klasy 2N- mgr Jacek Książka

Wakacje! Słowo Dyrekcji

Drodzy Uczniowie!

Z całego serca gratulujemy Wam uzyskania promocji do kolejnej klasy, jesteśmy dumni z Waszych sukcesów i osiągnięć.

Mijający rok szkolny był trudny dla nas wszystkich. Miesiące zdalnego nauczania były z pewnością wyczerpujące Was i dla Waszych bliskich.

Ten niełatwy czas już za Wami! Nareszcie nadeszły upragnione wakacje!

Drodzy Uczniowie, odpoczywajcie i nabierajcie sił!

Nie zapominajcie o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i zachowujcie rozwagę i ostrożność podczas wakacyjnych zabaw.

Życzymy Wam wielu ciekawych i niezapomnianych wrażeń z wakacyjnych wojaży, życzymy słonecznych i radosnych dni!

Dyrekcja VI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Jana Kochanowskiego
w Radomiu

Witajcie wakacje.

kliknij zdjęcie by zobaczyć galerię na serwerze szkolnym

Dyrektor Lis dzwonkiem ogłasza początek wakacji.Fot. Justyna Spólna

lub Tu galeria google

Rekrutacja do VI LO – składanie kopii dokumentów

Poświadczone kserokopie świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń o wynikach egzaminów oraz nowe wnioski do szkół (w tym zmiana szkół)
prosimy składać do urny.

W przypadku dokonywania zmian we wniosku prosimy o kontakt osobisty z komisją rekrutacyjną (sale nr 11 oraz nr 13).

Prosimy o składanie dokumentów w takim sposób, by nie były widoczne dane osobowe.