Uczniowie

Koła zainteresowań

VI Liceum Ogólnokształcące od zawsze dawało uczniowi szansę rozwijać się nie tylko w obrębie programu szkolnego, ale również na płaszczyźnie dalej idących zainteresowań. Aktualna w roku szkolnym 2019/2020 lista kół: Kola_19_20.

Samorząd Uczniowski

Informacje o samorządzie na stronie facebook.com/samorzadkochanowski      

Osiągnięcia

Matury

Kilka ważnych stron, które pomogą wam przygotować się i podjąć ostateczną decycję w sprawie matury: oke.waw.pl/ – strona Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, cke.gov.pl – strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Egzamin gimnazjalny

Podstawowe informacje

Plan lekcji

W roku szkolnym 2021/2022 dla uczniów wyznaczone zostały dwa wejścia do szkoły: klasy I i II wchodzą wejściem głównym (bocznym), klasy III wchodzą wejściem w nowym budynku od boiska szkolnego .

Podręczniki szkolne

Lista podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2021 / 2022 Wykaz podręczników 2021/22 LO po gimnazjum Wykaz podręczników 2021/22 po szkole podstawowej [aktualizacja 1.09] Braki na listach będą sukcesywnie uzupełniane wraz z pojawianiem się oferty rynkowej podręczników dopuszczonych do użytku przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Lista podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2020 / 2021 [Aktualizacja] Wykaz …

Losy absolwentów

Znani absolwenci Liceum na Wikipedii: Znani absolwenci 2013 Wybrane przez uczniów kierunki studiów -2013 Wybrane przez uczniów uczelnie – 2013 2012 Wybrane przez uczniów kierunki studiów – 2012 Wybrane przez uczniów uczelnie – 2012

EWD LO i PG

Trzyletnie wskaźniki EWD dla VI LO i PG 23 w Radomiu. Porównanie z innymi szkołami w Radomiu oraz Polsce. EWD za 2012 rok EWD za 2013 rok Edukacyjna wartość dodana (EWD) – jest przyrostem wiedzy i umiejętności ucznia w wyniku danego procesu dydaktycznego. Wynik uzyskany przez ucznia na sprawdzianie przyjmuje się jako ogólną miarę potencjału …

Sport

Doradca zawodowy

mgr Ewa Rutkowska Konsultacje dla uczniów klas I, II, III oraz rodziców: poniedziałek 11.45-14.45 Indywidualne rozmowy doradcze, Planowanie kariery edukacyjno-zawodowej Badanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych Tworzenie Indywidualnego Portfolio Ucznia Opracowanie Indywidualnego Planu Działania Informacja dotycząca kierunku studiów w odniesieniu do rynku pracy Kompetencje przyszłości na rynku pracy w odniesieniu do oczekiwań pracodawców