↑ Powrót do Szkoła

Kochanowski dla Radomia

rect3408

8 grudnia 2017 r. godz. 12.00

Rzeźba w przestrzeni miejskiej Radomia

prof. Zbigniew St. Kamieński

Wydział Sztuki UTH Radom

O cnocie, czyli jak być kochanym

dr Agata Łukomska Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego 22 stycznia 2016 r. Na marginesach „Wykładu cnoty” Jana Kochanowskiego

Pokaż strony »

Fizyka w służbie przemysłu i innowacyjności na przykładzie regionu radomskiego

dr hab. Tadeusz Szumiata, prof. U T-H Wydział Mechaniczny U T-H im. K. Pułaskiego i VI LO im. J. Kochanowskiego 19 lutego 2016 r.

 

Pokaż strony »

Oblicza współczesnej transplantologii

Oblicza współczesnej transplantologii – przeszczepy narządowe i komórkowe. prof. dr hab. n. med. Ireneusz Nawrot Warszawski Uniwersytet Medyczny 11 marca 2016 r.

 

Pokaż strony »

Między chemią a biologią

prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska Wydział Chemiczny PW

20.05.2016

Wysłuchaj nagrania wykładu

 

http://kochanowski.iq.pl/wp-content/uploads/2016/09/chembio.mp3

Pokaż strony »

Jak pamiętać nieobecnych Innych

Jak pamiętać nieobecnych Innych: przepracowywanie trudnej przeszłości w gestach artystycznych i literackich dr Katarzyna Bojarska Instytut Badań Literackich PAN

 

Pokaż strony »

Nowa energetyka, czyli ogniwa słoneczne nowej generacji

prof. dr hab. inż. Sławomir Podsiadło Wydział Chemiczny PW Grzegorz Matyszczak student III r. Wydziału Chemicznego PW

 

Pokaż strony »

Nowe możliwości wykorzystania materiałów nanometrycznych – węglanu wapnia, grafenu

prof. dr hab. inż. Paweł Gierycz 23.09.2016

 

 

Pokaż strony »

Ta „okropna” chemia – prawdy i mity

prof. dr hab. inż. Antoni Pietrzykowski 21.10.2016

 

Pokaż strony »

Pomiędzy dziełem sztuki a formą użytkową, czyli innowacyjność i tradycja ubioru

dr hab. Hanna Wojdała-Markowska 18.11.2016

 

 

Pokaż strony »

Dialog z romantyzmem w poezji polskiej XXI wieku

dr Anna Spólna 20.01.2017

 

Pokaż strony »

Topologia w fizyce – nagroda Nobla 2016

prof. nzw. dr hab. Andrzej Łusakowski 03.02.2017

 

Pokaż strony »

Wprowadzenie do ekologii w miejscu pracy i zamieszkania

dr inż. Adam Niesłochowski Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

Pokaż strony »

Wobec Zagłady – Ks. Władysław Paciak i inni artyści polscy w zbiorach Muzeum Sztuki Współczesnej

Mieczysław Szewczuk Muzeum Sztuki Współczesnej, oddz. Muzeum Okręgowego im. Jacka Malczewskiego w Radomiu 21.04.2017, godz. 12.00

Pokaż strony »

Komórki macierzyste w walce z nowotworami

dr Martyn Popis Uniwersytet Cambridge 26.05.2017

 

Pokaż strony »

Skąd wziąć dziś nowy tekst albo preteksty architektoniczne

prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Jerzy Kozłowski Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej 14 czerwca 2017 r. godz. 12.00

Pokaż strony »