Powrót do Szkoła

Kochanowski dla Radomia

Najbliższy wykład z cyklu „Kochanowski dla Radomia”

16 kwietnia 2021 r. godz. 11.50 – 13.30

I cóż po humaniście w czasach industry 4.0?

Piotr Janecki

doktorant WPiA UŁ, wykładowca UH SWPS, menedżer ds. Compliance spółek prod. w Grupie BOSCH, Compliance Oficer Roku 2019

Czy należy jeszcze czytać Adama Smitha?

dr Anna Markwart Wydział Filozofii i SocjologiiUniwersytetu Jagiellońskiego 22.02.2019

Polimery są wśród nas

dr Jerzy Borycki Wydział MiTO UT-H w Radomiu22.02.2018r.

Dlaczego każdy Europejczyk, a Polak w szczególności, powinien znać literaturę rosyjską?

prof. dr hab. Roman LewickiZakład Języka Rosyjskiego UMCS w Lublinie25 maja 2018r.

O cnocie, czyli jak być kochanym

dr Agata Łukomska Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego 22 stycznia 2016 r. Na marginesach „Wykładu cnoty” Jana Kochanowskiego

Fizyka w służbie przemysłu i innowacyjności na przykładzie regionu radomskiego

dr hab. Tadeusz Szumiata, prof. U T-H Wydział Mechaniczny U T-H im. K. Pułaskiego i VI LO im. J. Kochanowskiego 19 lutego 2016 r.  

Oblicza współczesnej transplantologii

Oblicza współczesnej transplantologii – przeszczepy narządowe i komórkowe. prof. dr hab. n. med. Ireneusz Nawrot Warszawski Uniwersytet Medyczny 11 marca 2016 r.  

Między chemią a biologią

prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska Wydział Chemiczny PW 20.05.2016 Wysłuchaj nagrania wykładu   http://kochanowski.iq.pl/wp-content/uploads/2016/09/chembio.mp3

Jak pamiętać nieobecnych Innych

Jak pamiętać nieobecnych Innych: przepracowywanie trudnej przeszłości w gestach artystycznych i literackich dr Katarzyna Bojarska Instytut Badań Literackich PAN  

Nowa energetyka, czyli ogniwa słoneczne nowej generacji

prof. dr hab. inż. Sławomir Podsiadło Wydział Chemiczny PW Grzegorz Matyszczak student III r. Wydziału Chemicznego PW  

Nowe możliwości wykorzystania materiałów nanometrycznych – węglanu wapnia, grafenu

prof. dr hab. inż. Paweł Gierycz 23.09.2016    

Ta „okropna” chemia – prawdy i mity

prof. dr hab. inż. Antoni Pietrzykowski 21.10.2016  

Pomiędzy dziełem sztuki a formą użytkową, czyli innowacyjność i tradycja ubioru

dr hab. Hanna Wojdała-Markowska 18.11.2016    

Dialog z romantyzmem w poezji polskiej XXI wieku

dr Anna Spólna 20.01.2017  

Topologia w fizyce – nagroda Nobla 2016

prof. nzw. dr hab. Andrzej Łusakowski 03.02.2017  

Wprowadzenie do ekologii w miejscu pracy i zamieszkania

dr inż. Adam Niesłochowski Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

Wobec Zagłady – Ks. Władysław Paciak i inni artyści polscy w zbiorach Muzeum Sztuki Współczesnej

Mieczysław Szewczuk Muzeum Sztuki Współczesnej, oddz. Muzeum Okręgowego im. Jacka Malczewskiego w Radomiu 21.04.2017, godz. 12.00

Komórki macierzyste w walce z nowotworami

dr Martyn Popis Uniwersytet Cambridge 26.05.2017  

Skąd wziąć dziś nowy tekst albo preteksty architektoniczne

prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Jerzy Kozłowski Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej 14 czerwca 2017 r. godz. 12.00

Rzeźba w przestrzeni miejskiej Radomia

prof. Zbigniew St. Kamieński Wydział Sztuki UTH Radom 8 grudnia 2017 r. godz. 12.00