Rekrutacja

REKRUTACJA DO VI LO

Dokumenty składane podczas potwierdzania woli podjęcia nauki (po zakwalifikowaniu do Szkoły): Oryginał świadectwa ukończenia szkoły, oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu, dwa zdjęcia (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia), ankietą osobowa ucznia: Ankieta do pobrania – plik PDF.

12 powodów, żeby wybrać Liceum im. J.Kochanowskiego

  1. Wysoki poziom nauczania Uczniowie naszej Szkoły uzyskują najwyższe wyniki matur w regionie oraz jedne z najlepszych w kraju. Absolwenci zostają studentami na najlepszych uczelniach w kraju i za granicą. Według rankingu tygodnika „Perspektywy” Liceum im. Jana Kochanowskiego to najlepsza szkoła w Radomiu i regionie, najlepsza szkoła na Mazowszu (poza Warszawą) i jedna z …

Dlaczego VI LO? Zdaniem ucznia…

Jak każda szkoła, tak również „Kochanowski” posiada swoje wady i zalety. Faktem jest, ze plusów jest duuużo więcej: wysoka pozycja naszego liceum w rankingach krajowych (patrz: osiągnięcia VI LO), szkoła należy do europejskiego programu Socrates Comenius, także do Towarzystwa Szkół Twórczych oraz do Stowarzyszenia Szkół Aktywnych, bardzo dobra lokalizacja (centrum miasta) oraz dostępność wielu połączenień …

Informatyka w VI LO

Jednym z powodów, dla którego warto wybrać VI LO jest możliwość nauki algorytmiki i programowania na lekcjach informatyki. Od wielu lat uczniowie VI LO odnoszą sukcesy zarówno w olimpiadach i konkursach, jak i w wynikach matur. Co roku rzesza absolwentów szkoły wybiera kierunki, na których przygotowanie programistyczne ma duże znaczenie. Jako najpopularniejsze można wymienić między …

Klasy dwujęzyczne

Informacje Aktualności 2015 Aktualności 2012 Aktualności – marzec 2009 Dlaczego warto ubiegać się o miejsce w klasie gimnazjum dwujęzycznego z językiem niemieckim? Egzamin DSD C1 W dniach 21- 23.01.2008 odbyła się w naszej szkole część ustna egzaminu Deutsches Sprachdiplom C1, uprawniającego do podejmowania studiów w Republice Federalnej Niemiec. Komisja egzaminacyjna w składzie: Barbara Ottow- przewodnicząca …

Egzamin DSD

Czym jest DSD? DSD (Deutsches Sprachdiplom) to certyfikat poświadczający znajmość języka niemieckiego. W szkole przprowadzany jest w gimnazjum DSD I (poziom B2) oraz w liceum DSD II (poziom C1). Poziom B2 odpowiada First Certificate in English, zaś odpowiednikiem C1 jest CAE z Cambridge (Certificate in Advanced English). Nauczyciele języka niemieckiego posiadają wlaściwe uprawnienia i przeprowadzają w …

Cambridge English – Exam Preparation Centre

Egzaminy Cambridge English pomagają wyznaczyć jasny i możliwy do osiągnięcia cel językowy. Każdemu z egzaminów odpowiada jeden poziom Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR), co pozwala dokładnie określić poziom umiejętności uczniów w zakresie mówienia, słuchania, pisania i czytania w j. angielskim. W naszej szkole można zdawać następujące egzaminy: B2 First for Schools – najpopularniejszy egzamin …

10 powodów, dla których warto wybrać klasę I D

10 powodów, dla których warto wybrać klasę I D 1. Najwyższy poziom kształcenia humanistycznego w Radomiu oraz bardzo wysoki w skali całego kraju. – matura z historii 2011 średnia klasy 75% (współczynnik 1,25) – 12 wynik w Polsce – matura z historii 2012 średnia klasy 74% (współczynnik 1,44) – 15 wynik w Polsce – matura …

PORÓWNANIE: Progi punktowe a wyniki matur 2019

Wybierz Liceum Kochanowskiego! Porównaj progi punktowe do klas w poszczególnych szkołach (30 klas z najwyższymi progami, rekrutacja 2019/2020) z wynikami matur w ubiegłym roku (2018/2019)! Okaże się, że do Liceum Kochanowskiego wcale nie jest trudniej się dostać (progi do klas oznaczone kolorem pomarańczowym), niż do innych radomskich szkół (kolor niebieski), ale wyniki na maturze trudno …

Wybrane uczelnie - absolwenci 2019

Uczelnie i kierunki wybierane przez absolwentów Liceum Kochanowskiego 2019

Poniższe wykresy zostały przygotowane na podstawie informacji zebranych w październiku 2019 roku przez wychowawców klas.