Powrót do Uczniowie

Matury

Kilka ważnych stron, które pomogą wam przygotować się i podjąć ostateczne decycje w sprawie matury:

  • oke.waw.pl/ – strona Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie,
  • cke.edu.pl – strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Bardzo dużo przydatnych informacji odnajdziecie również w serwisie maturalnym www.perspektywy.pl.

Gdyby ktoś szukał informacji o ilości punktów potrzebnych do zakwalifikowania się na wymarzony kierunek studiów, może skorzystać z pomocy oferowanej na stronie serwisy.gazeta.pl/edukacja.

Matura 2019

Harmonogram egzaminów maturalnych 2019 Informacja o egzaminie maturalnym Komunikat o przyborach Komunikat o dostosowaniach Komunikat o egzaminie z informatyki Więcej informacji na stronie: CKE.GOV.PL Deklaracje maturalne Deklaracje maturalne prosimy składać w dwóch egzemplarzach drukowanych dwustronnie. Maturzyści, którzy ukończą szkołę w 2019 r. lub ukończyli w latach 2015-2019: Zalacznik 1a [plik *.docx] Zalacznik 1a [plik *.pdf] Maturzyści, którzy ukończyli …

Wyniki z lat ubiegłych

Wyniki matur absolwentów VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu Matura 2007 Matura 2008 Matura 2009 Matura 2010 Matura 2011 Matura 2012 Matura 2013 Matura 2014 Matura 2015 (szczegóły), Histogramy 2015 Matura 2016 (szczegóły), Histogramy 2016 Matura 2017 (szczegóły), Histogramy 2017 Matura 2018 (szczegóły), Histogramy 2018 Histogramy 2019 Dziękujemy panu profesorowi Jerzemu H. Nowickiemu za opracowanie wyników.