↑ Powrót do Uczniowie

Matury

Kilka ważnych stron, które pomogą wam przygotować się i podjąć ostateczne decycje w sprawie matury:

  • oke.waw.pl/ – strona Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie,
  • cke.edu.pl – strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Bardzo dużo przydatnych informacji odnajdziecie również w serwisie maturalnym www.perspektywy.pl.

Gdyby ktoś szukał informacji o ilości punktów potrzebnych do zakwalifikowania się na wymarzony kierunek studiów, może skorzystać z pomocy oferowanej na stronie serwisy.gazeta.pl/edukacja.

Matura 2018

Informacja o egzaminie maturalnym 2018

Komunikat o dostosowaniach

Komunikat o przyborach

Komunikat o egzaminie z informatyki

Harmonogram egzaminów maturalnych w 2018

 

Maturzyści, którzy ukończą szkołę w 2017 r. lub ukończyli w latach 2015-2017:

Załącznik 1a_N Deklaracja NF

Maturzyści, którzy ukończyli szkołę do roku 2013/2014 (włącznie):

Załącznik 1d_S Deklaracja SF Standard

Maturzyści przystępujący do matury po raz …

Pokaż strony »

Wyniki z lat ubiegłych

Wyniki matur absolwentów VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu:

  • Matura 2007
  • Matura 2008
  • Matura 2009
  • Matura 2010
  • Matura 2011
  • Matura 2012
  • Matura 2013
  • Matura 2014

Pokaż strony »