Powrót do Uczniowie

Matury

Kilka ważnych stron, które pomogą wam przygotować się i podjąć ostateczną decycję w sprawie matury:

  • oke.waw.pl/ – strona Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie,
  • cke.gov.pl – strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Matura 2021

HARMONOGRAM matur (strony 4-7) – aktualizacja Informacja o sposobie przeprowadzania egzaminu – zaktualizowana Egzamin z informatyki Materiały i przybory pomocnicze (strony 4-6) Komunikat o dostosowaniach Załączniki Więcej informacji na stronie: CKE.GOV.PL Deklaracje maturalne Deklaracje maturalne prosimy składać w dwóch egzemplarzach drukowanych dwustronnie (wyłącznie strony 1 i 2; strona 3 ma charakter informacyjny dla absolwentów). Załącznik 1a …

Wyniki z lat ubiegłych

Wyniki matur absolwentów VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu Matura 2007 Matura 2008 Matura 2009 Matura 2010 Matura 2011 Matura 2012 Matura 2013 Matura 2014 Matura 2015 (szczegóły), Histogramy 2015 Matura 2016 (szczegóły), Histogramy 2016 Matura 2017 (szczegóły), Histogramy 2017 Matura 2018 (szczegóły), Histogramy 2018 Histogramy 2019 Dziękujemy panu profesorowi Jerzemu H. Nowickiemu za opracowanie wyników.