Powrót do Rodzice

Rada Rodziców

Rada Rodziców
przy VI Liceum Ogólnokształcącym
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

ul. Kilińskiego 25
26-600 Radom

Adres kontaktowy do Prezydium Rady Rodziców:

 

Przewodniczący Rady Rodziców:
Pan Jan Posiadała

Wiceprzewodniczący Rady Rodziców:
Pan Miłosz Bartnicki

Sekretarz Rady Rodziców:
Pani Agnieszka Podgórska-Zdyb

Członkowie zarządu:
Pani Eliza Prokop-Perzyńska
Pan Piotr Firlej
Pan Rafał Grabowski

Wpłat na rzecz Rady Rodziców można dokonywać przelewem międzybankowym na konto:

Bank PEKAO S.A. II/O w Radomiu
41 1240 3259 1111 0010 0829 3096
Z dopiskiem: na rzecz: Imię Nazwisko ucznia, klasa

Składka na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/23 wynosi 150 PLN.

Regulamin rady rodzicow

Uchwała o zmiana regulaminu – Wybór Rad Oddziałowych i Delegata do Rady Rodziców – Procedura

Załączniki