Powrót do Rodzice

Rada Rodziców

Rada Rodziców
przy VI Liceum Ogólnokształcącym
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

ul. Kilińskiego 25
26-600 Radom

Przewodnicząca Rady Rodziców
Pani Renata Baran

Wpłat na rzecz Rady Rodziców można dokonywać przelewem międzybankowym na konto:

Bank PEKAO S.A. II/O w Radomiu
41 1240 3259 1111 0010 0829 3096
Z dopiskiem: na rzecz: Imię Nazwisko ucznia, klasa

 

Regulamin rady rodzicow