Pokazy fizyczne i integracja

Tu zdjęcia z wyjazdu klas:
kl. 1C – fot. J. Kiraga
kl. 1N – fot. F. Dyczkowski

26 września, wszystkie klasy pierwsze tradycyjnie wyjechały na pokazy fizyczne w UMCS w Lublinie. Po drodze uczniowie odwiedzili Kazimierz Dolny gdzie zacieśniali więzy klasowe.

Jeśli przyniesiecie, do biblioteki, swoje zdjęcia z wyjazdu to zostaną tu opublikowane.

Nasi reprezentanci na Światowym Dniu Turystyki

Naszą szkołę reprezentował zespół w składzie: Zuzanna Kacprzak Paulina Pożyczka i Jan Starck z kl. 1C.

Z okazji Światowego Dnia Turystyki odbyła się impreza na orientację oraz quest dotyczący produktów przemysłowych dawnego Radomia. .

Przy pomocy mapy opracowanej na podstawie zdjęcia lotniczego nasz zespół musiał zidentyfikować miejsca oznakowane specjalnymi „lampionami”. Zadanie utrudniał fakt, że niektóre z miejsc oznakowano fałszywie – dla zmylenia. Całość wymagała zarówno kondycji jak i dobrej orientacji na mapie i w terenie

Wykład dr Anny Warso

https://photos.app.goo.gl/LapWcutrmKsXq1ALA

„Oczym mówi science fiction”
TUTAJ ZDJĘCIA Z WYKŁADU

Zaległe wykłady z cyklu „Kochanowski dla Radomia”

Zaczynamy publikację zaległych wykładów z cyklu „Kochanowski dla Radomia”. Opublikowaliśmy właśnie trzy kolejne filmy:

Dlaczego każdy Europejczyk, a Polak w szczególności, powinien znać literaturę rosyjską?

Polimery są wśród nas

Czy należy jeszcze czytać Adama Smitha?

Wszystkie wykłady można znaleźć TUTAJ.

DSD za nami

Galeria zdjęć: https://photos.app.goo.gl/cywqsiG9MCJf3nfC8

Zaległe galerie

Ponieważ Google zlikwidowało niektóre funkcje to niestety, ale poszczególne galerie musimy udostępniać osobno.

Rozpoczęcie roku szkolnego:

https://photos.app.goo.gl/SPwFa3juLqkKxNj48

.

.

.

Orońsko – kultura i integracja klas pierwszych https://photos.app.goo.gl/3voc7sKEVFrwVPdT7

.

.

Debata kandydatów na Prezydenta SU https://photos.app.goo.gl/dw1iseygANJfryWv5

NARODOWE CZYTANIE https://photos.app.goo.gl/p2G8v2GopyDPcndR9

Opłaty za duplikaty dokumentów

Na podstawie §29 poz.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych dokumentów – art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2019r. poz. 1481) zarządza się co następuje: Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, odpisu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie skarbowej.
Opłatę wnosi się wyłącznie na rachunek bankowy:

24 1240 3259 1111 0000 2989 8440

Odpis świadectwa – 26 zł
Legitymacja szkolna – 9 zł.
Przy wpłacie należy podać imię nazwisko, przy duplikacie legitymacji również klasę.
Radom, dnia 09.09.2019r.

Stypendia szkolne

W dniu 24 września 2019r. od godz. 8.00 do 14.00 będą wypłacane stypendia naukowe i sportowe.

Rocznica wybuchu II wojny światowej

Nasza szkoła włączyła się w obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W tło historyczne uroczystości wprowadził pan dr Adam Duszyk. Następnie uczniowie zaprezentowali poezję o tematyce patriotycznej, zarówno znanych poetów, jak i swoją własną. Wiersze czytali: Hubert Wikiński, Wanesa Janas, Olgierd Turzyński, Alicja Romanowska, Olga Stefanowska, Dawid Otręba, Hanna Kęsik, Natalia Mąkosa, Katarzyna Alberska, Natasza Kraszewska, Natalia Fałek, Maja Kowalska z klasy 1D, Agnieszka Jastrzębska z klasy 2A, Maja Szymańska, Iga Rychlicka, Agnieszka Ławrynowicz, Anita Uzar i Julia Zając z klasy 2N. Uroczystość uświetniła grą na fortepianie Natalia Romelczyk z klasy 1D. Podczas spotkania, które odbyło się w RKŚTiG – „Łaźnia”, zaprezentowana została Szkolna Grupa Rekonstrukcji Historycznej. Na koniec głos zabrał Prezydent Samorządu Uczniowskiego Piotr Kosztowniak z klasy 2B, który podsumował działania sportowe i kulturalne, które złożyły się na obchody wybuchu II wojny światowej. Organizatorem uroczystości był Samorząd Uczniowski oraz opiekunowie: pani mgr Dorota Dobrzańska i pan mgr Rafał Kramer. Poniżej kilka zdjęć dzięki uprzejmości Hanny Kęsik i Hanny Izbickiej z klasy 1D. Dziękujemy pani mgr Magdalenie Wilk, pani mgr Beacie Czarneckiej – Jędrzejczyk, pani mgr Elżbiecie Niziołek i pani mgr Marlenie Fryśkowskiej za opiekę nad uczniami klas: 1C, 1D oraz 2N podczas uroczystości.