Previous Next

Informacje dla zdających PODWYŻSZAJĄCYCH WYNIK

Wytyczne dotyczące przeprowadzania matur – aktualizacja

 

Komunikat Dyrektora Szkoły – kolejne wytyczne dotyczące przeprowadzania egzaminu maturalnego

 

 

Matematyka bez Granic – Kochanowski rządzi na Mazowszu. Czołowe miejsca obsadzone.

Zakończyła się tegoroczna XXXI edycja międzynarodowego konkursu matematycznego Matematyka bez Granic. W zawodach tych wystartowały w skali Polski 524 klasy licealne/technikalne a wśród nich 15250 uczniów.

Wśród liceów 1. miejsce w województwie mazowieckim (8. miejsce w Polsce) zajęli uczniowie klasy 1GA – opiekun naukowy mgr Andrzej Wojtyna, 2. miejsce w województwie (10. miejsce w Polsce) uczniowie klasy 1GB – opiekun naukowy mgr Przemysław Murawski, 4. miejscu na Mazowszu (12. miejsce w Polsce) zajęli uczniowie klas: 1A – opiekun naukowy mgr Przemysław Murawski oraz 1GE – opiekun naukowy dr Marek Wójtowicz, 5. miejsce w województwie mazowieckim (13. miejsce w Polsce) zajęli uczniowie klasy 1E oraz 1GD – pod opieką naukową mgr Marleny Fryśkowskiej, 6. miejsce na Mazowszu (14. miejsce w Polsce) zajęła klasa 1GC pod opieką naukową mgr Renaty Bieleckiej, uczniowie klasy 1B zajęli 14 miejsce na Mazowszu (22 miejsce w Polsce) pod opieką naukową mgr Marleny Fryśkowskiej. Klasa 1GN, pod opieką mgr Małgorzaty Ortenburger zajęła 20 miejsce w województwie (31 miejsce w Polsce).

Należy podkreślić, że organizatorzy sklasyfikowali tylko 20 pierwszych miejsc Mazowsza, wśród których znalazło się 9 klas z 10 startujących w zawodach.

Ponownie, duży sukces uczniów i nauczycieli naszej Szkoły!!!
Uczniom oraz ich nauczycielom serdecznie gratulujemy tego sukcesu.

Szkolny Koordynator Konkursu Matematyka bez Granic
Przemysław Murawski

Terminy sprawdzianu kompetencji językowych z języka niemieckiego i języka angielskiego – ZMIANA

VII edycja Konkursu „O laur Kochanowskiego”

Zapraszamy uczniów naszej szkoły i innych szkół ponadpodstawowych z terenu Radomia do udziału w VII edycji Konkursu „O laur Kochanowskiego”, organizowanego przez Samorząd Uczniowski, Radę Rodziców i Stowarzyszenie „Vade Mecum”, działające przy VI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Przedmiotem konkursu będzie autorski tekst literacki (wiersz, opowiadanie) i/lub dzieło plastyczne (rysunek, obraz, film, fotografia, animacja) z inspiracji życiem i twórczością Jana Kochanowskiego. Prace nadsyłać należy do koordynatora konkursu, naszego polonisty dra Adriana Szarego na adres: aszary@kochanowski.radom.pl do dnia 20.06. Rozwiązanie konkursu przewidziane jest na 24.06. O szczegółach poinformujemy bliżej terminu finału. Prace oceniać  będzie powołane przez organizatorów jury.

24. Regionalny Konkurs Literacki

Zapraszamy uczniów naszej szkoły i innych szkół ponadpodstawowych z terenu Radomia do udziału w 24. Regionalnym Konkursie Literackim, organizowanym przez Stowarzyszenie Centrum Młodzieży – „Arka” w Radomiu, przy współpracy z VI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu oraz z Zespołem Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu. W konkursie mogą brać udział osoby od 15 roku życia. Przedmiotem konkursu będzie jeden autorski wiersz lub krótka proza (do 5 stron formatu A4, czcionka 12, Times New Roman, interlinia 1.5) o tematyce dowolnej. Prace nadsyłać należy do koordynatora konkursu, naszego polonisty dra Adriana Szarego na adres: aszary@kochanowski.radom.pl do dnia 20.06. Rozwiązanie konkursu przewidziane jest na 24.06. O szczegółach poinformujemy bliżej terminu finału. Prace oceniać będą radomscy autorzy młodego pokolenia: Katarzyna Izbicka (prozę) i Maciej Bujanowicz (poezję).

UWAGA MATURZYŚCI! Komunikat Dyrektora Szkoły z dnia 25.05.2020r.

Kontynuuj czytanie

Wyróżnienie szkolnej konferencji Model United Nations

Portal MyMUN opublikował listę najlepszych konferencji w formacie Model United Nations, które odbyły się w roku 2019. Nasze wydarzenie, które przygotowali uczniowie Liceum Kochanowskiego, zdobyło miano piątej najlepszej konferencji małych rozmiarów (do 150 delegatów) na świecie.

Oto ranking w naszej kategorii:
1. Antwerp Model United Nations
2. Kielce Model United Nations
3. Kleve Model United Nations
4. Płock Model United Nations
5. Kochanowski Model United Nations

Bardzo dziękujemy opiekunowi projektu, pani Agnieszce Złotkowskiej, oraz uczniom: Bartoszowi Skorkowi (3C), Agacie Zagożdżon (2D) oraz Bartoszowi Maciejewskiemu (3D)!

Pełna lista wyników: Lista