Powrót do Szkoła

Praca

Data publikacji: 24.10.2017r.

Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektora do spraw BHP

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu ogłasza nabór na stanowisko Inspektora do spraw BHP (1/10 rtatu tj. 4/40 godz.).

Treść oferty na stronie BIP szkoły:
http://bip.radom.pl/ra/bip-jednostek-oswiatowy/zespoly-szkol/zespol-szkol-ogolnokszt-1/ogloszenia-komunikaty/39820,Nabor-na-stanowisko-inspektora-BHP.html

Oferty należy składać 10 dni od ukazania się ogłoszenia w godz. od 8.00 do 15.00.

Data publikacji: 25.08.2014

Ogłoszenie naboru na stanowisko nauczyciela chemii i muzyki

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela.

Treść oferty na stronie BIP szkoły:
http://bip.radom.pl/ra/bip-jednostek-oswiatowy/zespoly-szkol/zespol-szkol-ogolnokszt-1/ogloszenia-komunikaty/28290,Nabor-na-stanowisko-nauczycieli-chemii-i-plastyki.html

Oferty należy składać do dnia 31.09.2014r.

——————————————————————————————————

Data publikacji : 10.06.2013

Ogłoszenie naboru na stanowisko informatyka

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu ogłasza nabór na stanowisko informatyka (1/10 etatu, tj. 4/40 godz.)

Treść oferty na stronie BIP szkoły:
http://bip.radom.pl/portal/ra/948/23744/Ogloszenie_naboru_na_stanowisko_informatyka.html

Oferty należy składać do dnia 24.06.2013r.