Powrót do Rekrutacja

Rekrutacja 2023

Oferta edukacyjna VI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu na  rok szkolny 2023/2024 
Tabela z profilami klas do rekrutacji w r. 2023.