Powrót do Rekrutacja

11 powodów, żeby wybrać Liceum im. J.Kochanowskiego

 

1. Wysoki poziom nauczania

Uczniowie naszej Szkoły uzyskują najwyższe wyniki matur w regionie oraz jedne z najlepszych w kraju. Absolwenci zostają studentami na najlepszych uczelniach w kraju i za granicą.

Według rankingu tygodnika „Perspektywy” VI Liceum im. Jana Kochanowskiego to najlepsza szkoła w Radomiu i regionie, najlepsza szkoła na Mazowszu (poza Warszawą) i jedna z najlepszych w Polsce!

2. Atrakcyjna oferta edukacyjna

Profile wszystkich klas są bardzo dobrze przemyślane. Przedmioty rozszerzone w poszczególnych klasach są dobrane w taki sposób, aby nasi absolwenci byli doskonale przygotowani do matury i bez problemu dostali się na wybrane przez siebie kierunki studiów.

3. Wysoko wykwalifikowana kadra

Nasi nauczyciele posiadają najlepsze kwalifikacje! Aż 7 z nich może pochwalić się naukowym tytułem doktora. Posiadają bogate doświadczenie w pracy z uczniami na każdym poziomie. Stosują indywidualne podejście do uczniów. Większość nauczycieli przedmiotów maturalnych to czynni egzaminatorzy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

4. Przyjazna atmosfera

Uczniowie Kochanowskiego tworzą w Szkole fantastyczną atmosferę. Potrafią w jakiś niezwykły sposób pogodzić pracę oraz zabawę. Świetnie ze sobą współpracują. Pamiętają o Szkole i o sobie nawzajem przez całe życie.

Jeśli lubisz pracować lub posiadasz jakąś pasję, na pewno nikt Cię z tego powodu nie wyśmieje. Ewentualnie znajdziesz naśladowcę.

Naszymi uczniami są zarówno mieszkańcy Radomia jak i okolic. Pochodzący z niewielkich miejscowości uczniowie odnosili w ostatnich latach niezwykłe sukcesy, reprezentując Polskę na Międzynarodowych Olimpiadach: Fizycznej i Informatycznej!

5. Komfort pracy w nowoczesnym budynku

W 2016 r. zostało oddane do użytku nowe skrzydło, dzięki temu w Szkole panują komfortowe warunki pracy. Od tego roku szkolnego każdy uczeń dysponuje osobistą szafką na przedmioty szkolne!

6. Wyposażenie szkoły na najwyższym poziomie

Szkoła dysponuje nowoczesnymi pracowniami przedmiotowymi oraz laboratoriami (w tym dwoma laboratoriami chemicznymi i dwoma laboratoriami fizycznymi). W każdej sali można korzystać z komputera i projektora multimedialnego. W Szkole znajdują się także dwie pracownie informatyczne oraz biblioteka i czytelnia ze stanowiskami komputerowymi do dyspozycji uczniów.

Ponadto dysponujemy nowoczesną, pełnowymiarową salą gimnastyczną, bardzo dobrze wyposażoną siłownią i zapleczem sanitarnym z czterema szatniami sportowymi, łazienkami oraz prysznicami dla uczniów.

7. Program bezpłatnych zajęć dodatkowych

Każdy, kto tylko zechce, znajdzie w Kochanowskim swoje miejsce. W tym roku (podobnie jak w latach ubiegłych) działa na terenie szkoły niemal 100 różnych kół! Poza kołami naukowymi prowadzone są również zajęcia z wychowania fizycznego, fotografii, koła literacko-teatralne, żeglarskie czy filmowe. Uczniowie wydają swoją gazetkę -„Szpilkę”. Prężnie funkcjonuje Samorząd na czele z Prezydentem Szkoły. W szkole działa także drużyna harcerska oraz dwie Szkolne Grupy Rekonstrukcji Historycznej: 145. Pułk Piechoty Strzelców Kresowych (Błękitna Armia gen. Hallera) oraz lwowska Ochotnicza Legia Kobiet.

8. Wsparcie finansowe

Szkoła od lat zabiega o stypendia dla najlepszych uczniów. Corocznie nasi wychowankowie otrzymują stypendia MEN, Prezesa Rady Ministrów oraz Prezydenta Miasta Radomia. Od lat stanowią najliczniejszą grupę beneficjentów „Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” – w tym roku stypendium w wysokości ponad 4 tyś. złotych otrzymało kilkudziesięciu uczniów naszej szkoły. Ponadto działające przy Szkole Stowarzyszenie Vade Mecum funduje stypendia dla najlepszych uczniów.

Szkoła zapewnia opiekę oraz, przy wsparciu Rady Rodziców, finansuje wyjazdy uczniów na olimpiady i konkursy.

9. Kompetencje potwierdzone certyfikatami językowymi

Szkoła jako jedyna w regionie przeprowadza egzaminy językowe potwierdzone certyfikatami: z języka niemieckiego DSD I oraz DSD II (Deutsches Sprachdiplom) oraz z języka angielskiego FCE (First Certificate in English) oraz CAE (Cambridge English: Advanced). Certyfikowanymi egzaminatorami są nasi nauczyciele!

10. Współpraca ze szkołami wyższymi

Szkoła podpisała umowy o współpracy między innymi z Politechniką Warszawską oraz Uniwersytetem Techniczno-Humanistycznym w Radomiu. Klasa humanistyczna objęta jest patronatem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Klasy mat-fiz-inf objęte są patronatem Dziekana Wydziału Matematyki i Informatki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

11. Lokalizacja szkoły

Szkoła jest bardzo dobra usytuowana w centrum miasta. Dostępnych jest wiele dogodnych połączeń komunikacyjnych. Dworce PKP oraz PKS położone są nieco ponad kilometr od budynku szkoły (10 minut pieszo).