Powrót do Matury

Wyniki z lat ubiegłych

Wyniki matur absolwentów VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Dziękujemy panu profesorowi Jerzemu H. Nowickiemu za opracowanie wyników.