Powrót do Szkoła

Administracja

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Pracownicy administracji:

  • Pani mgr Beata Staniszewska – kierownik administracyjno-gospodarczy
  • Pani mgr Renata Bogucka – główny księgowy
  • Pani Ewa Lutek – samodzielny referent
  • Pani Joanna Włodarczyk – starszy księgowy

Szkolna służba zdrowia

  • Pani Grażyna Pożyczka – pielęgniarka szkolna