Szkoła

Dyrekcja

Dyrektor ZSO nr 6 w Radomiu im. Jana Kochanowskiego w Radomiu:

mgr inż. Romuald Lis

Zastępcy dyrektora:

 

mgr Łucja Banaszkiewicz

   

mgr Mirosław Mortka

 

Pokaż strony »

Nauczyciele

Nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu Rok szkolny 2016 / 2017 J. polski:

 • mgr Łucja Banaszkiewicz (wicedyrektor)
 • mgr Elżbieta Górecka
 • mgr Beata Hajduk
 • mgr Anna Łazuk
 • mgr Magdalena Płaskocińska
 • dr Adrian Szary
 • mgr Krzysztof Szwarc
 • mgr Małgorzata Terc
 • mgr Zbigniew Wieczorek

Filozofia:

 • dr Barbara Muszyńska
 • mgr Elżbieta Górecka

Pokaż strony »

Administracja

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Pracownicy administracji:

 • Pani mgr Teresa Staniszewska – kierownik administracyjno-gospodarczy
 • Pani mgr Renata Bogucka – główny księgowy
 • Pani Ewa Lutek – samodzielny referent
 • Pani Joanna Włodarczyk – starszy księgowy
 • mgr Jolanta Grabowska – księgowy Rady Rodziców

Szkolna służba zdrowia

 • Pani Grażyna Pożyczka – pielęgniarka …

Pokaż strony »

Galeria

Strona galerii dostępna jest po adresem:

https://picasaweb.google.com/107552850515964273099

Pokaż strony »

Patron

Jan Kochanowski urodził się w Sycynie w 1530 roku W 1544 został uczniem Akademii Krakowskiej. Po opuszczeniu Krakowa w 1547 roku mógł studiować we Wrocławiu, Wittenberdze lub Lipsku. Kolejnym etapem studiów i podróży Kochanowskiego był pobyt w Królewcu, a później w Padwie, gdzie oddawał się filologii pod kierunkiem prof. Robortella. Robortello był znakomitym hellenista i …

Pokaż strony »

Historia

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu wywodzi swe pochodzenie od Czteroletniego Filologicznego Progimnazjum Męskiego, prywatnej szkoły z językiem wykładowym rosyjskim, założonej w 1912 roku w Radomiu. Upaństwowiona w 1919 roku szkoła weszła w nowy rok szkolny pod nazwą: Gimnazjum Państwowe Męskie imienia Jana Kochanowskiego. Imię patrona podkreślało jej humanistyczny profil kształcenia.

Placówka …

Pokaż strony »

Przetargi publiczne

27.07.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

23.07.2012

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu

27.06.2012

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na zadanie : …

Pokaż strony »

Przez kształcenie do sukcesu

W związku z podjętymi staraniami uczestnictwa w projekcie „Przez kształcenie do sukcesu” zamieszczamy pliki z regulaminami i deklaracjami.

deklaracja-uczestnictwa-w-projekcie

regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie-dane-uczestnika-przez-ksztalcenie-do-sukcesu-zalacznik-nr-22

regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie-regulamin-przez-ksztalcenie-do-sukcesu-zalacznik-nr-32

regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie-regulamin-przez-ksztalcenie-do-sukcesu2

pisemna-zgoda-rodzicow%2copiekunow-uczen

Pokaż strony »

Statuty szkół

Ważne dokumenty

Statut ZSO nr 6

Statut Publicznego Gimnazjum nr 23

Statut VI Liceum Ogólnokształcącego

Pokaż strony »

Anna i Stanisław Banaszkiewiczowie

Na Annę i Stanisława Banaszkiewiczów trzeba spojrzeć przez pryzmat ich wspólnej pracy na rzecz Radomia i młodzieży w ciągu minionego półwiecza.

W 1954 r. ukończyli oboje chemię na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi i podjęli pracę w Radomiu – Pani Anna w Liceum im. Marii Konopnickiej, Pan Stanisław w VI …

Pokaż strony »

Praca

Data publikacji : 25.08.2014

Ogłoszenie naboru na stanowisko nauczyciela chemii i muzyki

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela.

Treść oferty na stronie BIP szkoły: http://bip.radom.pl/ra/bip-jednostek-oswiatowy/zespoly-szkol/zespol-szkol-ogolnokszt-1/ogloszenia-komunikaty/28290,Nabor-na-stanowisko-nauczycieli-chemii-i-plastyki.html

Oferty należy składać do dnia 31.09.2014r.

——————————————————————————————————

Data publikacji : 10.06.2013

Ogłoszenie naboru na stanowisko informatyka

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 …

Pokaż strony »

Artykuły

Zapraszamy do zapoznania się z różnymi dłuższymi materiałami, jakie pojawiały się w ostatnim czasie na stronie szkoły.

Pokaż strony »

100 LAT!

Krótkie informacje o Jubileuszu szkoły.

Pokaż strony »

Kochanowski dla Radomia

Ostatni wykład: 14 czerwca 2017 r. godz. 12.00 Skąd wziąć dziś nowy tekst albo preteksty architektoniczne prof. dr hab. inż. arch. Dariusz Jerzy Kozłowski Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

 

Na kolejny cykl wykładów zapraszamy w nowym roku szkolnym!

 

 

 

 

Plan spotkań w roku 2017

 

Pokaż strony »