Szkoła

Dyrekcja

Dyrektor ZSO nr 6 w Radomiu im. Jana Kochanowskiego w Radomiu: mgr inż. Romuald Lis Zastępcy dyrektora:   mgr Łucja Banaszkiewicz     mgr Mirosław Mortka  

Nauczyciele

Nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu Rok szkolny 2017 / 2018 J. polski, wiedza o kulturze: mgr Łucja Banaszkiewicz (wicedyrektor) mgr Elżbieta Górecka mgr Beata Hajduk dr Adrian Szary mgr Krzysztof Szwarc mgr Małgorzata Terc mgr Zbigniew Wieczorek Filozofia: dr Barbara Muszyńska mgr Elżbieta Górecka J. łaciński: mgr Grażyna Karolak J. …

Administracja

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu Pracownicy administracji: Pani mgr Teresa Staniszewska – kierownik administracyjno-gospodarczy Pani mgr Renata Bogucka – główny księgowy Pani Ewa Lutek – samodzielny referent Pani Joanna Włodarczyk – starszy księgowy Szkolna służba zdrowia Pani Grażyna Pożyczka – pielęgniarka szkolna

Galeria

Strona galerii dostępna jest po adresem: https://picasaweb.google.com/107552850515964273099

Patron

Jan Kochanowski urodził się w Sycynie w 1530 roku W 1544 został uczniem Akademii Krakowskiej. Po opuszczeniu Krakowa w 1547 roku mógł studiować we Wrocławiu, Wittenberdze lub Lipsku. Kolejnym etapem studiów i podróży Kochanowskiego był pobyt w Królewcu, a później w Padwie, gdzie oddawał się filologii pod kierunkiem prof. Robortella. Robortello był znakomitym hellenista i …

Historia

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu wywodzi swe pochodzenie od Czteroletniego Filologicznego Progimnazjum Męskiego, prywatnej szkoły z językiem wykładowym rosyjskim, założonej w 1912 roku w Radomiu. Upaństwowiona w 1919 roku szkoła weszła w nowy rok szkolny pod nazwą: Gimnazjum Państwowe Męskie imienia Jana Kochanowskiego. Imię patrona podkreślało jej humanistyczny profil kształcenia. Placówka …

Przetargi publiczne

27.07.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 23.07.2012 OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU Ogłoszenie o rozstrzygnięciu 27.06.2012 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na zadanie : „Remont ogrodzenia terenu …

Przez kształcenie do sukcesu

W związku z podjętymi staraniami uczestnictwa w projekcie „Przez kształcenie do sukcesu” zamieszczamy pliki z regulaminami i deklaracjami. deklaracja-uczestnictwa-w-projekcie regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie-dane-uczestnika-przez-ksztalcenie-do-sukcesu-zalacznik-nr-22 regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie-regulamin-przez-ksztalcenie-do-sukcesu-zalacznik-nr-32 regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie-regulamin-przez-ksztalcenie-do-sukcesu2 pisemna-zgoda-rodzicow%2copiekunow-uczen

Statuty szkoły

Ważne dokumenty Statut Liceum 2019.09 Statut ZSO nr 6 [nie obowiązuje] Statut Publicznego Gimnazjum nr 23 [nie obowiązuje] Statut VI Liceum Ogólnokształcącego – obowiązujący Statu Samorządu Uczniowskieg [wstawiony na stronę 6.01.2020]

Anna i Stanisław Banaszkiewiczowie

Na Annę i Stanisława Banaszkiewiczów trzeba spojrzeć przez pryzmat ich wspólnej pracy na rzecz Radomia i młodzieży w ciągu minionego półwiecza. W 1954 r. ukończyli oboje chemię na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi i podjęli pracę w Radomiu – Pani Anna w Liceum im. Marii Konopnickiej, Pan Stanisław w VI …

Praca

Data publikacji: 24.10.2017r. Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektora do spraw BHP Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu ogłasza nabór na stanowisko Inspektora do spraw BHP (1/10 rtatu tj. 4/40 godz.). Treść oferty na stronie BIP szkoły: http://bip.radom.pl/ra/bip-jednostek-oswiatowy/zespoly-szkol/zespol-szkol-ogolnokszt-1/ogloszenia-komunikaty/39820,Nabor-na-stanowisko-inspektora-BHP.html Oferty należy składać 10 dni od ukazania się ogłoszenia w godz. od 8.00 …

Artykuły

Zapraszamy do zapoznania się z różnymi dłuższymi materiałami, jakie pojawiały się w ostatnim czasie na stronie szkoły.

100 LAT!

Krótkie informacje o Jubileuszu szkoły.

Kochanowski dla Radomia

Najbliższy wykład z cyklu „Kochanowski dla Radomia” 27 marca 2020 r. godz. 12.00 przeniesiony zostanie na inny, dogodny termin. I cóż po humaniście w czasach industry 4.0 ? Piotr Janecki LL.M doktorant WPiA UŁ, wykładowca UH SWPS, menedżer ds. Compliance spółek prod. w Grupie BOSCH, Compliance Oficer Roku 2019

Ochrona danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Szkoły. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu gromadzi i przetwarza dane osobowe w celu realizacji zdań statutowych. Szkoła nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia …