Szkoła

Dyrekcja

Dyrektor ZSO nr 6 w Radomiu im. Jana Kochanowskiego w Radomiu: mgr inż. Romuald Lis Zastępcy dyrektora:   mgr Łucja Banaszkiewicz     mgr Mirosław Mortka  

Nauczyciele

Nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu Rok szkolny 2017 / 2018 J. polski, wiedza o kulturze: mgr Łucja Banaszkiewicz (wicedyrektor) mgr Elżbieta Górecka mgr Beata Hajduk dr Adrian Szary mgr Krzysztof Szwarc mgr Małgorzata Terc mgr Zbigniew Wieczorek Filozofia: dr Barbara Muszyńska mgr Elżbieta Górecka J. łaciński: mgr Grażyna Karolak J. …

Administracja

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu Pracownicy administracji: Pani mgr Teresa Staniszewska – kierownik administracyjno-gospodarczy Pani mgr Renata Bogucka – główny księgowy Pani Ewa Lutek – samodzielny referent Pani Joanna Włodarczyk – starszy księgowy mgr Jolanta Grabowska – księgowy Rady Rodziców Szkolna służba zdrowia Pani Grażyna Pożyczka – pielęgniarka szkolna

Galeria

Strona galerii dostępna jest po adresem: https://picasaweb.google.com/107552850515964273099

Patron

Jan Kochanowski urodził się w Sycynie w 1530 roku W 1544 został uczniem Akademii Krakowskiej. Po opuszczeniu Krakowa w 1547 roku mógł studiować we Wrocławiu, Wittenberdze lub Lipsku. Kolejnym etapem studiów i podróży Kochanowskiego był pobyt w Królewcu, a później w Padwie, gdzie oddawał się filologii pod kierunkiem prof. Robortella. Robortello był znakomitym hellenista i …

Historia

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu wywodzi swe pochodzenie od Czteroletniego Filologicznego Progimnazjum Męskiego, prywatnej szkoły z językiem wykładowym rosyjskim, założonej w 1912 roku w Radomiu. Upaństwowiona w 1919 roku szkoła weszła w nowy rok szkolny pod nazwą: Gimnazjum Państwowe Męskie imienia Jana Kochanowskiego. Imię patrona podkreślało jej humanistyczny profil kształcenia. Placówka …

Przetargi publiczne

27.07.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 23.07.2012 OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU Ogłoszenie o rozstrzygnięciu 27.06.2012 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na zadanie : „Remont ogrodzenia terenu …

Przez kształcenie do sukcesu

W związku z podjętymi staraniami uczestnictwa w projekcie „Przez kształcenie do sukcesu” zamieszczamy pliki z regulaminami i deklaracjami. deklaracja-uczestnictwa-w-projekcie regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie-dane-uczestnika-przez-ksztalcenie-do-sukcesu-zalacznik-nr-22 regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie-regulamin-przez-ksztalcenie-do-sukcesu-zalacznik-nr-32 regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie-regulamin-przez-ksztalcenie-do-sukcesu2 pisemna-zgoda-rodzicow%2copiekunow-uczen

Statuty szkół

Ważne dokumenty Statut ZSO nr 6 Statut Publicznego Gimnazjum nr 23 Statut VI Liceum Ogólnokształcącego

Anna i Stanisław Banaszkiewiczowie

Na Annę i Stanisława Banaszkiewiczów trzeba spojrzeć przez pryzmat ich wspólnej pracy na rzecz Radomia i młodzieży w ciągu minionego półwiecza. W 1954 r. ukończyli oboje chemię na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi i podjęli pracę w Radomiu – Pani Anna w Liceum im. Marii Konopnickiej, Pan Stanisław w VI …

Praca

Data publikacji: 24.10.2017r. Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektora do spraw BHP Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu ogłasza nabór na stanowisko Inspektora do spraw BHP (1/10 rtatu tj. 4/40 godz.). Treść oferty na stronie BIP szkoły: http://bip.radom.pl/ra/bip-jednostek-oswiatowy/zespoly-szkol/zespol-szkol-ogolnokszt-1/ogloszenia-komunikaty/39820,Nabor-na-stanowisko-inspektora-BHP.html Oferty należy składać 10 dni od ukazania się ogłoszenia w godz. od 8.00 …

Artykuły

Zapraszamy do zapoznania się z różnymi dłuższymi materiałami, jakie pojawiały się w ostatnim czasie na stronie szkoły.

100 LAT!

Krótkie informacje o Jubileuszu szkoły.

Kochanowski dla Radomia

13 kwietnia 2018r. godz. 12.00 Radom w literaturze trzech pokoleń: Jehoszua Perle, Zofia Romanowiczówna, Zbigniew Kruszyński Marcin Kępa Radomskie Towarzystwo Naukowe