Szkoła

Dyrekcja

Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu:   mgr Anna Kołodziejska Zastępcy dyrektora: mgr Łucja Banaszkiewicz mgr Agnieszka Król

Listy uczniów

Listy uczniów uczestniczących w zajęciach w ramach projektu: „Przez kształcenie do sukcesu” Fizyka Chemia Biologia Matematyka Matematyka Matematyka Matematyka Fizyka Język polski Język francuski

Kalendarium 2023/2024

Nauczyciele

Nauczyciele VI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu Rok szkolny 2023 / 2024 DYREKCJA: mgr Anna Kołodziejska  – dyrektor szkoły, godziny przyjęć interesantów: wtorek – 7.30-9.30; środa – 12.00-13.00; czwartek – 14.00-15.30 w innych dniach, w szczególnych wypadkach należy umawiać się na wizytę przez sekretariat mgr Łucja Banaszkiewicz  – wicedyrektor, mgr …

Administracja

VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu Pracownicy administracji: Pani mgr Beata Staniszewska – kierownik administracyjno-gospodarczy Pani mgr Agnieszka Kozyra – główny księgowy Pani Ewa Lutek – samodzielny referent Pani mgr Joanna Włodarczyk – starszy księgowy   Szkolna służba zdrowia Pani Grażyna Pożyczka – pielęgniarka szkolna (firma zewnętrzna)

Patron

Jan Kochanowski urodził się w Sycynie w 1530 roku W 1544 został uczniem Akademii Krakowskiej. Po opuszczeniu Krakowa w 1547 roku mógł studiować we Wrocławiu, Wittenberdze lub Lipsku. Kolejnym etapem studiów i podróży Kochanowskiego był pobyt w Królewcu, a później w Padwie, gdzie oddawał się filologii pod kierunkiem prof. Robortella. Robortello był znakomitym hellenista i …

Historia

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu wywodzi swe pochodzenie od Czteroletniego Filologicznego Progimnazjum Męskiego, prywatnej szkoły z językiem wykładowym rosyjskim, założonej w 1912 roku w Radomiu. Upaństwowiona w 1919 roku szkoła weszła w nowy rok szkolny pod nazwą: Gimnazjum Państwowe Męskie imienia Jana Kochanowskiego. Imię patrona podkreślało jej humanistyczny profil kształcenia. Placówka …

Godzina dostępności

Godzina dostępności: II okres 2022/23 [plik PDF]

Przetargi publiczne

BRAK AKTUALNYCH OGŁOSZEŃ  

Statut Szkoły

Ważne dokumenty Statut VI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu (stan na 1.09.2022) Statut ZSO nr 6 [nie obowiązuje] Statut Publicznego Gimnazjum nr 23 [nie obowiązuje] Statu Samorządu Uczniowskiego [wstawiony na stronę 6.01.2020]

Anna i Stanisław Banaszkiewiczowie

Na Annę i Stanisława Banaszkiewiczów trzeba spojrzeć przez pryzmat ich wspólnej pracy na rzecz Radomia i młodzieży w ciągu minionego półwiecza. W 1954 r. ukończyli oboje chemię na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi i podjęli pracę w Radomiu – Pani Anna w Liceum im. Marii Konopnickiej, Pan Stanisław w VI …

Projekty

Gmina Miasta Radomia w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w 472 szkołach z terenu Województwa …

Praca

AKTUALNE INFORMACJE znajdują się na szkolnym BIP

Ochrona danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: RODO, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz …