Szkoła

Dyrekcja

Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu: mgr inż. Romuald Lis Zastępcy dyrektora:   mgr Łucja Banaszkiewicz     mgr Mirosław Mortka  

Nauczyciele

Nauczyciele VI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu Rok szkolny 2020 / 2021 DYREKCJA: mgr inż. Romuald Lis  – dyrektor szkoły, mgr Łucja Banaszkiewicz  – wicedyrektor, mgr Mirosław Mortka – wicedyrektor. J. polski: mgr Łucja Banaszkiewicz, mgr Elżbieta Górecka, mgr Beata Hajduk, dr Adrian Szary, mgr Małgorzata Terc, mgr Zbigniew Wieczorek. …

Administracja

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu Pracownicy administracji: Pani mgr Beata Staniszewska – kierownik administracyjno-gospodarczy Pani mgr Renata Bogucka – główny księgowy Pani Ewa Lutek – samodzielny referent Pani Joanna Włodarczyk – starszy księgowy Szkolna służba zdrowia Pani Grażyna Pożyczka – pielęgniarka szkolna

Patron

Jan Kochanowski urodził się w Sycynie w 1530 roku W 1544 został uczniem Akademii Krakowskiej. Po opuszczeniu Krakowa w 1547 roku mógł studiować we Wrocławiu, Wittenberdze lub Lipsku. Kolejnym etapem studiów i podróży Kochanowskiego był pobyt w Królewcu, a później w Padwie, gdzie oddawał się filologii pod kierunkiem prof. Robortella. Robortello był znakomitym hellenista i …

Historia

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu wywodzi swe pochodzenie od Czteroletniego Filologicznego Progimnazjum Męskiego, prywatnej szkoły z językiem wykładowym rosyjskim, założonej w 1912 roku w Radomiu. Upaństwowiona w 1919 roku szkoła weszła w nowy rok szkolny pod nazwą: Gimnazjum Państwowe Męskie imienia Jana Kochanowskiego. Imię patrona podkreślało jej humanistyczny profil kształcenia. Placówka …

Przetargi publiczne

27.07.2012 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 23.07.2012 OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU Ogłoszenie o rozstrzygnięciu 27.06.2012 OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na zadanie : „Remont ogrodzenia terenu …

Przez kształcenie do sukcesu

W związku z podjętymi staraniami uczestnictwa w projekcie „Przez kształcenie do sukcesu” zamieszczamy pliki z regulaminami i deklaracjami. deklaracja-uczestnictwa-w-projekcie regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie-dane-uczestnika-przez-ksztalcenie-do-sukcesu-zalacznik-nr-22 regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie-regulamin-przez-ksztalcenie-do-sukcesu-zalacznik-nr-32 regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie-regulamin-przez-ksztalcenie-do-sukcesu2 pisemna-zgoda-rodzicow%2copiekunow-uczen

Statut Szkoły

Ważne dokumenty Statut VI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu (stan na 1.09.2021 Statut ZSO nr 6 [nie obowiązuje] Statut Publicznego Gimnazjum nr 23 [nie obowiązuje] Statu Samorządu Uczniowskieg [wstawiony na stronę 6.01.2020]

Anna i Stanisław Banaszkiewiczowie

Na Annę i Stanisława Banaszkiewiczów trzeba spojrzeć przez pryzmat ich wspólnej pracy na rzecz Radomia i młodzieży w ciągu minionego półwiecza. W 1954 r. ukończyli oboje chemię na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi i podjęli pracę w Radomiu – Pani Anna w Liceum im. Marii Konopnickiej, Pan Stanisław w VI …

Praca

Data publikacji: 24.10.2017r. Ogłoszenie naboru na stanowisko Inspektora do spraw BHP Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu ogłasza nabór na stanowisko Inspektora do spraw BHP (1/10 rtatu tj. 4/40 godz.). Treść oferty na stronie BIP szkoły: http://bip.radom.pl/ra/bip-jednostek-oswiatowy/zespoly-szkol/zespol-szkol-ogolnokszt-1/ogloszenia-komunikaty/39820,Nabor-na-stanowisko-inspektora-BHP.html Oferty należy składać 10 dni od ukazania się ogłoszenia w godz. od 8.00 …

100 LAT!

Krótkie informacje o Jubileuszu szkoły.

Kochanowski dla Radomia

Najbliższy wykład z cyklu „Kochanowski dla Radomia” 16 kwietnia 2021 r. godz. 11.50 – 13.30 I cóż po humaniście w czasach industry 4.0? Piotr Janecki doktorant WPiA UŁ, wykładowca UH SWPS, menedżer ds. Compliance spółek prod. w Grupie BOSCH, Compliance Oficer Roku 2019

Ochrona danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: RODO, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz …