L Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Z radością informujemy, że Bartosz Maciejewski, uczeń klasy 3D (profil humanistyczny) został finalistą jubileuszowej L Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, zajmując jedno z czołowych miejsc w rankingu ogólnopolskim. Bartosz jest jedynym uczniem z Radomia w finale tej olimpiady. Opiekunem merytorycznym ucznia jest prof. Elżbieta Górecka. Gratulujemy!

XVIII Olimpiada Znajomości Afryki

Gratulujemy finału w XVIII OZA Julii Dąbrowskiej z klasy 2C oraz jej opiekunowi p. Joannie Porębie-Kwiatkowskiej. Julka jest jedyną uczestniczką finału z województwa mazowieckiego.

LXXI Olimpiada Matematyczna

Komitet Główny LXXI Olimpiady Matematycznej poinformował, że dwóch uczniów naszej szkoły zakwalifikowało się do finału Olimpiady Matematycznej: Mieszko Grodzicki – klasa 3A (opiekun mgr Andrzej Wojtyna) i Filip Nogaj – klasa 2A (opiekun mgr Katarzyna Posacka). Serdeczne gratulacje dla finalistów!

Informacja Dyrektora Szkoły

Szanowni Rodzice – drodzy Uczniowie!

Przekazujemy Państwu bieżące komunikaty związane z funkcjonowaniem uczniów w czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych. Bardzo prosimy o śledzenie naszej strony, a w szczególności o współpracę z zakresie zdalnej nauki zaleconej przez władze oświatowe. Szczególnie zależy nam na współpracy z tegorocznymi maturzystami, dla których mobilizacja związana z przygotowaniem do egzaminu maturalnego jest priorytetem. Możliwość przedłużenia zamknięcia placówek edukacyjnych może spowodować liczne komplikacje w zakresie możliwości zaplanowanego oceniania (poprzez sprawdziany i prace klasowe), jak i poprawy ocen z uwagi na wyjątkowe funkcjonowanie szkoły. Bezwzględnie uczniowie powinni komunikować się z nauczycielami celem przezwyciężenia tych trudności, a w szczególności przygotowania się do egzaminu maturalnego!

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Romuald Lis

Informacja MPWIS

Bardzo prosimy rodziców o zapoznanie się z poniższą informacją:

MPWIS-APEL-do-RODZICÓW-w-zw.-z-zawieszeniem-zajęć-szkolnych.pdf

Informacje MEN i MKO

Bardzo proszę o zapoznanie się z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz od Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Pismo-MKO-do-rodziców-i-opiekunów-12.03.2020.pdf

Nauka-zdalna-w-czasie-zawieszenia-zajęć-komunikat-MEN-13.03.2020.pdf

Pismo-MKO-do-uczniów-12.03.2020.pdf

https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu

Mistrzostwa Polski w Programowaniu

Najbliższe zawody odbędą się ZDALNIE Z DOMU w sobotę 14 marca:

  • 9.00 – zawody indywidualne
  • 12.00 – zawody drużynowe

W konkursie drużynowym zachęcamy do zdalnej komunikacji członków drużyny i tym samym uważamy korzystanie przez drużynę z więcej niż jednego komputera za działanie zgodne z zasadami fair play.

Nauka w czasie zawieszenia zajęć

Okoliczności, w których się znaleźliśmy, nie są łatwe zarówno dla nauczycieli, jak i dla rodziców oraz uczniów. Nie chcemy bezpowrotnie stracić tego czasu, nie wiemy też, jak sytuacja będzie się rozwijać w przyszłości. Dlatego Dyrekcja szkoły w czasie trwania zawieszenia zajęć zaleca nauczycielom i uczniom naukę zdalną.

Nauczyciele będą się komunikować i zlecać zadania oraz inne sposoby pracy poprzez system e-dziennika.

Bardzo prosimy rodziców o potraktowanie tej formy zajęć poważnie i dopilnowanie uczniów. Uczniów prosimy o systematyczne wypełnianie zaleceń nauczycieli.

Zawieszenie zajęć

Szanowni Państwo!

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Państwa i Państwa dzieci, zajęcia zostają zawieszone od 12 do 25 marca 2020 r.. Od 12 marca uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół.

Prosimy pamiętać o bezpieczeństwie w domu. Uczniowie muszą unikać miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe). Najlepiej jeżeli w tym czasie pozostaną w domu.

Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki. Uczniowie mogą odpowiedzialnie wykorzystać czas zawieszenia zajęć w szkole. Mogą między innymi skorzystać z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez nauczycieli. Uczniom klas trzecich zaleca się wykorzystanie tego czasu na przygotowywanie się do egzaminów maturalnych.

Prosimy o śledzenie informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły za pośrednictwem e-dziennika oraz strony internetowej szkoły.

Prosimy również o śledzenie na bieżąco komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem MEN w sprawie zawieszenia zajęć:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
/-/ Romuald Lis