Powrót do Matury

Matura 2021

HARMONOGRAM matur (strony 4-7) – aktualizacja

Informacja o sposobie przeprowadzania egzaminu – zaktualizowana

Egzamin z informatyki

Materiały i przybory pomocnicze (strony 4-6)

Komunikat o dostosowaniach

Załączniki

Więcej informacji na stronie: CKE.GOV.PL

Deklaracje maturalne

Deklaracje maturalne prosimy składać w dwóch egzemplarzach drukowanych dwustronnie (wyłącznie strony 1 i 2; strona 3 ma charakter informacyjny dla absolwentów).

Załącznik 1a [plik pdf]

Załącznik 1a [plik docx]

Maturzyści przystępujący do matury po raz kolejny proszeni są o sprawdzenie, czy nie są zobowiązani dokonać opłaty za egzamin maturalny.