Powrót do Matury

Matura 2019

Harmonogram egzaminów maturalnych 2019

Informacja o egzaminie maturalnym

Komunikat o przyborach

Komunikat o dostosowaniach

Komunikat o egzaminie z informatyki

Więcej informacji na stronie: CKE.GOV.PL

Deklaracje maturalne

Deklaracje maturalne prosimy składać w dwóch egzemplarzach drukowanych dwustronnie.

Maturzyści, którzy ukończą szkołę w 2019 r. lub ukończyli w latach 2015-2019:

Zalacznik 1a [plik *.docx]

Zalacznik 1a [plik *.pdf]

Maturzyści, którzy ukończyli szkołę do roku 2013/2014 (włącznie):

Zalacznik 1d [plik *.docx]

Zalacznik 1d [plik *.pdf]

Maturzyści przystępujący do matury po raz kolejny proszeni są o sprawdzenie, czy nie są zobowiązani dokonać opłaty za egzamin maturalny.