Powrót do Matury

Matura 2018

Informacja o egzaminie maturalnym 2018

Komunikat o dostosowaniach

Komunikat o przyborach

Komunikat o egzaminie z informatyki

Harmonogram egzaminów maturalnych w 2018

 

Maturzyści, którzy ukończą szkołę w 2017 r. lub ukończyli w latach 2015-2017:

Załącznik 1a_N Deklaracja NF

Maturzyści, którzy ukończyli szkołę do roku 2013/2014 (włącznie):

Załącznik 1d_S Deklaracja SF Standard

Maturzyści przystępujący do matury po raz kolejny proszeni są o sprawdzenie, czy nie są zobowiązani dokonać opłaty za egzamin maturalny.