Previous Next

43. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna

W dniach od 15 do 24 lipca odbyła się w Tartu w Estonii 43. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna.

Miło nam poinformować, że uczeń naszej szkoły, Kacper Oreszczuk z klasy 2C został laureatem tych zawodów i wraca do Polski z brązowym medalem!

Serdecznie gratulujemy Kacprowi oraz nauczycielom: panu Sławomirowi Lichocie oraz Tadeuszowi Szumiacie.

CEOI 2012

Znamy już wyniki XIX Olimpiady Informatycznej Krajów Europy Środkowej. Wszyscy reprezentanci Polski przywieźli z zawodów medale, a nasz uczeń, Karol Farbiś, został laureatem i przywiózł medal w kolorze brązowym!

Serdecznie gratulujemy!

Wyprawka szkolna

Informacja dla rodziców uczniów klas I liceum ogólnokształcącego rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2012/2013 dotycząca zwrotu kosztów zakupu podręczników.

Wyprawka szkolna 2012

Osiągnięcia uczniów

Poniżej publikujemy osiągnięcia uczniów VI LO i PG 23 w konkursach i olimpiadach w roku szkolnym 2011/2012:

Gratulujemy wszystkim laureatom i finalistom oraz ich opiekunom.

Analiza wstępna wyników egzaminów maturalnych

Przedstawiamy opracowane przez pana profesora Jerzego H. Nowickiego analizę wstępną wyników egzaminów maturalnych absolwentów VI LO im. Jana KOCHANOWSKIEGO w Radomiu – maj 2012 r. oraz raport Matematyka 2011/2012.

Analiza wstępna wyników maturalnych 2012

Raport MATEMATYKA 2011/2012

Zakończenie roku szkolnego 2011/2012

Przebieg uroczystości zakończenia roku szkolnego 2011/2012:

9.00 – Msza Święta w kościele Świętej Trójcy

10.00 – Uroczystość na sali gimnastycznej

Po uroczystościach spotkanie wychowawców z klasami w salach.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
na zadanie : „Remont ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6, przy ul. Jana Kilińskiego 25 w Radomiu”

Więcej: Treść ogłoszenia

Warsztaty geologiczne

W dniu przesilenia letniego klasa 1 ga odbyła zajęcia terenowe – warsztaty geologiczne w Kielcach. Uczniowie poznali elementy tektoniki Gór Świętokrzyskich w rezerwacie geologicznym Ślichowice, formy krasowe na Kadzielni, zwiedzili Ośrodek Geoedukacji na Wietrzni, tam też przekonali się m.in. jak działa próbna wersja kapsuły badawczej i jak należy szlifować wapienie dewońskie skrywające wiele skamieniałości.

  

Wykład dra Nikodema Popławskiego

W dniu 20 czerwca 2012 r. uczniowie klas 3ga, 1A oraz 1C uczestniczyli w spotkaniu z doktorem Nikodemem Popławskim,, absolwentem naszej szkoły.

Dr Popławski przedstawił nam swoją teorie na temat „Początku Wszechświata” i czarnych dziur. W ciągu kilkudziesięciu minut pan Nikodem przedstawił nam w ten sposób swoje osiągnięcia naukowe.