Budżet Obywatelski 2019

Spośród ponad 400 nadesłanych projektów Zespół Opiniujący wyłonił 255 pomysłów, które właśnie trafiły na przygotowywane karty do głosowania. W pracach Zespołu czynny udział brał uczeń naszej szkoły Filip Główka, który jako reprezentant radomskiej młodzieży wraz z przedstawicielami władz samorządowych oceniał ich zawartość merytoryczną, szacował wartość oraz stopień dostępności dla mieszkańców. Lista projektów dostępna jest tutaj:
http://www.radom.pl/page/4,?id=10157
Projekty, które trafią na kartę do głosowania będą podzielone na siedem grup – 5 obszarów lokalnych, obszar ogólnomiejski oraz obszar instytucjonalny, gdzie znajdą się projekty dotyczące funkcjonowania np. miejskich placówek takich jak szkoły czy przedszkola.
Głosowanie na zgłoszone do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego projekty będzie przeprowadzone między 1 a 30 czerwca. Łącznie do podziału jest 4,8 miliona złotych.