«

»

Lis 06 2017

Zwiedzaliśmy sejm

Na zaproszenie radomskiego posła
pana
Andrzeja Kosztowniaka
w dniu 6 listopada
klasy 3 ga i 3A
zwiedzały Sejm.