Odbiór świadectw maturalnych – 30.06.2017

Zapraszamy abiturientów 30 czerwca 2017 r. po odbiór świadectw według następującego harmonogramu:

  • KLASA 3A – godz.9.00, sala 5
  • KLASA 3B – godz.9.30, sala 6
  • KLASA 3C – godz. 10.00, sala 5
  • KLASA 3D – godz. 10.30; sala 6
  • KLASA 3N – godz. 11.00; sala 5

Aneksy do świadectw wydawane będą od godz. 12.00 w sekretariacie szkoły.