Maj 12

WARSZTATY przygotowujące do egzaminu kompetencji z języka niemieckiego

Informacja dla kandydatów do klasy pierwszej liceum dwujęzycznego 2017/ 2018 w ZSO nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu:

Zapraszamy!

Poniżej zakres materiału obowiązujący na egzaminie:

Wiadomości ogólne:

1. Symbole krajów niemieckojęzycznych, ich flagi i oznaczenia samochodowe,
2. Święta państwowe w krajach niemieckojęzycznych,
3. Powierzchnia, liczba ludności,
4. Kraje graniczące z krajami niemieckojęzycznymi,
5. Kraje związkowe RFN i Austrii ze stolicami,
6. Najważniejsze kantony w Szwajcarii wraz ze stolicami,
7. Politycy oraz partie polityczne w Niemczech i Austrii,
8. Ważniejsze miasta, rzeki (z rodzajnikami), szczyty górskie, jeziora, wyspy, morza,
9. Ośrodki przemysłowe, firmy i wytwarzane produkty,
10 Najważniejsze zabytki w państwach niemieckojęzycznych.

Gramatyka:

Zgodnie z programem gimnazjum, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

1. Tworzenie czasów (Präsens, Imperfekt, Perfekt),
2. Rekcja czasowników,
3. Tryb rozkazujący,
4. Deklinacja rzeczownika,
5. Zaimki, przyimki, liczebniki,
6. Odmiana i stopniowanie przymiotników,
7. Spójniki z szykiem prostym, przestawnym i końcowym.

Leksyka:

1. Wybrane zwroty idiomatyczne,
2. Najważniejsze przysłowia. ( Aha- poziom rozszerzony)