Maj 09

Rekrutacja elektroniczna do LO

Kandydaci, którzy uczęszczają do Publicznych Gimnazjów w Radomiu, dostęp do konta (login i hasło) otrzymują w szkole macierzystej.

Kandydaci z innych szkół oraz spoza Radomia na portalu zakładają konto (jedno, bez względu na liczbę szkół, którą wybiera kandydat), wybierają szkoły i klasy, drukują wniosek i dostarczają do szkoły pierwszego kontaktu.