Deutsches Sprachdiplom I

W dniu 24 czerwca 2021 ogłoszono oficjalne wyniki egzaminu Deutsches Sprachdiplom I dla uczniów klasy drugiej dwujęzycznej. Po sukcesie uczniów na egzaminie ustnym doszły teraz wyniki z części pisemnej, sprawdzanej w Köln. Oceniano zadania z rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów pisanych oraz wypracowanie.

Z wielka radością informujemy, że

WSZYSCY uczniowie, którzy podeszli do egzaminu w pierwszym terminie zdali go, co jest wielkim sukcesem szkoły pracującej w tym roku szkolnym w wyjątkowo niesprzyjających warunkach.

Wielkie gratulacje dla uczniów, serdeczne podziękowania dla wszystkich nauczycieli języka niemieckiego oraz Rodziców za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu egzaminu.

Egzamin DSD I będący sprawdzeniem wiedzy uczniów przed kolejnym, Deutsches Sprachdiplom II, uprawniającym do podjęcia studiów w RFN na każdym kierunku organizujemy w naszej szkole od roku 1997.

Wychowawca klasy 2N- mgr Jacek Książka