IV Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Złotą Lilię Jadwigi Andegaweńskiej

Plakat konkursowy - ilustracja do tematu konkursu.Komisja konkursowa IV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Złotą Lilię Jadwigi Andegaweńskiej pod hasłem „Od Hermana do Jana Pawła II, czyli historia Polski dzwonami brzmiąca” zakwalifikowała do etapu ogólnopolskiego troje uczniów z klasy 1D: Filipa Staniszewskiego, Wiktorię Wójcik i Magdalenę Nowak. Finał odbędzie się 30 kwietnia 2021 roku w Krakowie. Opiekunem jest pani Elżbieta Górecka.