Przyrodnicze i demograficzne cechy Afryki

Tak zatytułowane było spotkanie z dr. hab. Tomaszem Witesem z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowane w czwartek 18 marca 2021 r. dla klas pierwszych i drugich z rozszerzoną geografią. Jak zawsze merytorycznym, ciekawym opowieściom towarzyszyły autorskie fotografie. Nowością, która się sprawdziła, była oczywiście zdalna forma spotkania .Inicjatorkami spotkania były Joanna Poręba-Kwiatkowska i Małgorzata Zelga.