Adam Wasilewski, 1946-2021

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 11 stycznia 2021 r. zmarł w Radomiu Profesor VI Liceum im. Jana Kochanowskiego, mgr Adam Wasilewski.

Urodził się 5 stycznia 1946 roku w Lublinie, gdzie w 1969 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej uzyskał dyplom magistra filologii polskiej. Po studiach rozpoczął pracę w Zespole Szkół Geodezyjno – Drogowych w Lublinie, a po ślubie z radomianką w 1971 r. uczył w Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Radomiu.

Od 1 września 1973 roku pracował w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, gdzie w 1993 roku objął funkcję wicedyrektora Szkoły, którą sprawował do czasu odejścia na emeryturę w roku 2012.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1993 r.) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1995 r.), licznymi nagrodami Dyrektora Szkoły, Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Radomia oraz Ministra Edukacji .

Wspaniały nauczyciel (drugi stopień specjalizacji z języka polskiego w 1987r.) i regionalista, który posiadał rozległą wiedzę historyczną, był wychowawcą wielu pokoleń kochanowszczaków i wieloletnim wicedyrektorem Szkoły. Przez wiele lat jako nauczyciel olimpijczyków i dyrektor ds. pedagogicznych zaangażowany był w ruch Towarzystwa Szkół Twórczych. Jako pasjonat kultury regionalnej przez kilkanaście lat organizował po różnych zakątkach Ziemi Radomskiej rajdy integracyjne dla klas pierwszych. Profesor Adam Wasilewski przez lata, także na emeryturze, brał udział w Marszach Wolności, odgrywając wielokrotnie rolę marszałka Józefa Piłsudskiego i generała Hallera propagując wiedzę historyczną na temat odrodzonej ojczyzny. Zawsze angażował się w działalność szkolną, współtworząc tradycję uroczystego pożegnania absolwentów, tematycznych balów studniówkowych, uczestniczenia uczniów w życiu kulturalnym Radomia i Polski. Na zawsze pozostanie w pamięci jako niezwykły przewodnik po swojej ukochanej Lubelszczyźnie.

Do końca był związany ze Szkołą, uczestnicząc w pracach komisji socjalnej i komisji zdrowia.

Niezmiernie kompetentny, życzliwy, lubiany, o wysokiej kulturze osobistej, Nauczyciel oddany naszej Szkole i młodzieży, z którą zawsze potrafił znaleźć wspólny język.

W imieniu społeczności szkolnej Dyrektor szkoły

Romuald Lis

Msza pogrzebowa odbędzie się w sobotę 16.01.2021r. w Katedrze o godzinie 13.00. Pochówek na cmentarzu na ulicy Limanowskiego (od ulicy Dębowej).