Zaraza, nie zaraza – czytać trzeba.

Klasa 3D na razie bezkonkurencyjna.

Klasa 3D na razie bezkonkurencyjna.

Dopóki sił i zdrowia starczy wasz nauczyciel bibliotekarz trwa na posterunku i zaprasza do wypożyczania książek. Szczegóły otrzymaliście w wiadomości na platformie LIBRUS.

O terminy zwrotów się nie martwcie. Na razie ścigał nie będę.

Limit wypożyczeń został ustalony na poziomie tego,  kto ile książek zdoła unieść – ale bez pomocnika.