Klasa dwujęzyczna N – dlaczego warto?

Poznaj opinie naszych absolwentów: Filipa Karaska, Klaudii Ostatek, Mateusza Olchowego, Weroniki Mularskiej, Łucji Bojek i Wojciecha Grabowskiego!


Filip Karasek

Masz cel i postanowiłeś już kim chcesz zostać w przyszłości. W sumie pozostało już tylko wybrać odpowiednie liceum i zdać maturę. Pracujesz całe 4 lata, żeby to osiągnąć. Nadchodzi matura. A co jeśli w tym dniu będziesz miał gorszy dzień i nie zdobędziesz wymaganego wyniku, aby dostać się na wymarzone studia? Warto mieć alternatywę – chociażby znajomość języka niemieckiego.
W klasie „niemieckiej” w Kochanowskim masz szansę podjąć się bezpłatnego egzaminu DSD I (B1), potem DSD II (C1), a cały cykl nauki, by go zdać, masz na miejscu, w szkole. Na wypadek, gdyby na maturze powinęła się noga, możliwe jest, że przyda Ci się ten dyplom, otwierający drzwi na studia w Niemczech. I tak w zasadzie było ze mną.

Właśnie kończę swoje studia na kierunku lekarsko-dentystycznym na Uniwersytecie w Lipsku i gdyby nie klasa N, nigdy nie byłoby to możliwe!

Uni Leipzig oferuje szeroką gamę kierunków, szczególnie matematyczno-ekonomicznych. Niewiele o nich wiem. Natomiast mogę opowiedzieć o kierunku lekarsko-dentystycznym.

Studia podzielone są na dwa etapy: ‚Vorklinik’ to pierwsze 2,5 roku studiów, zakończone egzaminem rekapitulującym wiedzę od ich początku, to tzw. „mały egzamin lekarski”, zdaje się tu anatomię, histologię, biochemię, fizjologię i manualny egzamin z protetyki. Drugi etap to „Klinik” kończy się on ‚Staatsexamen’, czyli właściwym egzaminem lekarskim nadającym prawo do wykonywania zawodu, trwa on 4 miesiące i składa się z 16 egzaminów. Kończąc te studia uzyskujesz nie tylko tytuł lekarza-dentysty, ale rownież „mistrza protetyki dentystycznej”, co według prawa pozwala na dodatkowe posiadanie autonomicznej pracowni protetycznej.


Klaudia Ostatek

Biologia molekularna i biotechnologia na TU Dresden jest niełatwym i bardzo prężnie rozwijającym się kierunkiem. Klasa N w VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu umożliwiła mi studia na tak wymagającym kierunku. To właśnie tu pogłębiłam swoje zainteresowania w dziedzinie biologii, chemii, matematyki oraz fizyki jednocześnie rozwijając się językowo. Na uczelni również rozwijam swoją pasję do nauki języków obcych. Uczelnia oferuje bezpłatne kursy językowe w ponad 16 językach! Przedmiotem zajęć na moim kierunku są molekularne aspekty dziedzin i zagadnień z biologii i biotechnologii. Najnowocześniejsze laboratoria, ogromna ilość sprzętu i praktyk to tylko niektóre z zalet studiowania tego kierunku w Dreźnie, a przecież praktyka czyni mistrza. Wielokrotnie w ciągu roku mamy możliwość wzięcia udziału w wykładach z samymi noblistami. Możliwości jakie dało mi VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, a teraz TU Dresden są ogromne i warto z nich skorzystać wybierając właśnie tą szkołę!


Mateusz Olchowy

Medycyna na Reńskim Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn to przede wszystkim ponad 200 letnia tradycja i doświadczenie w działalności dydaktycznej, ale co najważniejsze naukowej. Warto podkreślić, że jest to jedna z nielicznych uczelni poza granicami USA przeprowadzająca dodatkowo egzamin USMLE, który pozwala na zdobycie uprawnień do wykonywania zawodu lekarza w Stanach Zjednoczonych. Jest to również jedyna niemiecka uczelnia mogąca się pochwalić aż 6 Exzellenzclustern – w tym w medycynie, umożliwiając jej konkurowanie z najlepszymi uniwersytetami na świecie. Szeroko rozwinięty międzynarodowy profil badawczy uczelni jest zauważalny już od pierwszych zajęć, gdzie profesorowie kładą wysoki nacisk na twórcze dochodzenie do rozwiązywania stawianych przed studentami problemów naukowych. Wszelkiego rodzaju badania prowadzone przez Wydział Medycyny zostały podzielone na 5 obszarów zainteresowań: Immunosciences and Infection, Neurosciences, Cardiovascular Science, Oncology and Genetics, oraz Epidemiology. Szczególnie unikatowy jest projekt „ImmunoSensation2”, czy „SFB-TRF 237 – Nucleid acid-immunology ”, które skupiają się na analizie zwłaszcza wrodzonego układu odpornościowego i odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób organizmowi udaje się dostosować odpowiedź immunologiczną do konkretnych sytuacji oraz „zapamiętać” to, czego się nauczyliśmy, aby być optymalnie przygotowanym na podobne wyzwania w przyszłości, co jest kluczowe w przewidywaniu i leczeniu chorób autoimmunologicznych, ale także w przewlekłych infekcjach, miażdżycy, cukrzycy, nowotworach, czy chorobie Alzheimera.

Uniwersytet w Bonn to niesamowita szansa na wejście do wąskiego grona najlepszych specjalistów na świecie i zdobycie niezbędnego doświadczenia potrzebnego do późniejszej pracy zawodowej. Odpowiedzialność i umiejętność szybkiego oraz efektywnego przyswajania materiału to umiejętności, których nabycie umożliwiła mi m.in. nauka w klasie niemieckiej VILO. Bez niej nie byłoby mi łatwo dostać i odnaleźć się na pierwszym roku studiów. Wysoki poziom nauczania, wybrane przedmioty realizowane w języku niemieckim i ogromna pomoc w podjęciu studiów za granicą to rzeczy, które oferuje tylko Kochanowski!


Weronika Mularska

Stomatologia na Uniwersytecie w Lipsku to bardzo wymagający kierunek. Zajęcia w prosektorium, kurs mikroskopowy, łacina, praktyczny kurs z technik dentystycznych, odlewy, klamry i wypełnienia, kurs na fantomowych „pacjentach” i szlifowanie zębów pod korony pełnoceramiczne – to tylko niektóre z wielu możliwości, jakie uniwersytet oferuje studentom już od pierwszego semestru.

Studiowanie mojego wymarzonego kierunku oraz wykorzystanie umiejętności językowych umożliwiła mi klasa N w VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, do której uczęszczałam przez 6 lat.

Oprócz nauki nowego języka, mogłam również rozwijać swoje zainteresowania w dziedzinie biologii, chemii i matematyki.


Łucja Bojek

Ekonomia na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie to bardzo interesujący kierunek studiów, na którym można dowiedzieć się wszystkiego na temat gospodarki. Przykładowe pojęcia, które każdego dnia rozkłada się na czynniki pierwsze to inflacja, produkt krajowy brutto, podatek dochodowy czy handel emisjami zanieczyszczeń. Te studia to znakomita podstawa, żeby znaleźć zatrudnienie na przykład w bankach, organizacjach pozarządowych, prywatnych firmach, dyplomacji oraz wszystkich możliwych instytucjach, które mają związek z gospodarką.

Czynnikiem, który szczególnie pomógł mi odnaleźć się na uniwersytecie był świetny poziom języka niemieckiego, który zdobyłam klasie N, zwłaszcza podczas przygotowań do egzaminu DSD, a także lekcji WOS-u i geografii nauczanych po niemiecku. Innyme przedmioty, na które warto zwrócić szczególną uwagę planując ten kierunek studiów, to matematyka i język angielski.


Wojciech Grabowski

Matematyka ekonomiczna na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie to wymagający kierunek studiów, powstały jako odpowiedź na współczesne potrzeby świata biznesu. Pozwala na zdobycie wiedzy identycznej z tą zdobywaną przez studentów klasycznej matematyki – a więc m.in. z zakresu analizy matematycznej, algebry liniowej, numeryki i podstaw programowania czy teorii prawdopodobieństwa – uzupełnionej elementami ekonomii i praktykami. Daje ona szerokie perspektywy zawodowe, nieograniczające się do banków i towarzystw ubezpieczeniowych: poza analitykiem rynku czy aktuariuszem, absolwent matematyki ekonomicznej może pracować w urzędach statystycznych, ośrodkach badań demograficznych, firmach consultignowych czy – po zdobyciu doświadczenia w programowaniu – na przykład przy tworzeniu gier wideo.

Studia oferujące takie możliwości nie są łatwe i od pierwszego semestru wymagają wydajnego planowania i dużej samodyscypliny. Nauczyć się ich pozwoliły mi przede wszystkim lata spędzone w klasie N. Odnalezienie się w pierwszych semestrach ułatwiła mi też biegła znajomość języka niemieckiego, której zdobycie oferuje właśnie Kochanowski.