Informacja dotyczące ustnej części egzaminu maturalnego w 2020 roku – AKTUALIZACJA

Drodzy Absolwenci!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. egzamin maturalny w 2020 składa się tylko z części pisemnej.

Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego lub jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.