Informacje MEN i MKO

Bardzo proszę o zapoznanie się z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz od Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Pismo-MKO-do-rodziców-i-opiekunów-12.03.2020.pdf

Nauka-zdalna-w-czasie-zawieszenia-zajęć-komunikat-MEN-13.03.2020.pdf

Pismo-MKO-do-uczniów-12.03.2020.pdf

https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu