Migawka z zajęć

Od lewej: Marta Gutkowska, mgr Barbara Suchecka, mgr Jan Siwiec, mgr Agnieszka Banaśkiewicz, dr Bogusław Misterkiewicz, Adrianna Kruk, Natalia Puszka, Gabriela Hołońska, Adam Bartel, Jakub Piwoński, Miłosz Mosionek.