XV MARSZ WOLNOŚCI

Galeria z marszu. Fot. Z. Grochala