Organizacja zajęć w dniach 16 i 17 kwietnia

Dyrektor Szkoły informuje, że w dniu 17 kwietnia 2019 r. zajęcia będą się odbywały według skróconego czasu trwania zajęć. Szczegółowy czas trwania zajęć wywieszony został na tablicy ogłoszeń.

Na tablicy ogłoszeń wywieszony został również harmonogram zajęć opiekuńczych w dniach 16 i 17 kwietnia 2019 r.