XLV Olimpiada Historyczna

Mega hattrik na eliminacjach okręgowych XLV Olimpiady Historycznej. Trzech uczniów naszej szkoły: Adam Guza 2D, Piotr Markowski 2D oraz Filip Główka 3D, zostali zakwalifikowani do zawodów centralnych, które odbędą się na początku kwietnia w Gdańsku. Jest to największy sukces w historii naszej szkoły, ponieważ Olimpiada Historyczna jest olimpiadą limitowaną i z całego okręgu radomsko-kieleckiego mogą maksymalnie przejść do etapu centralnego tylko trzy osoby. Nigdy, od momentu takiego zapisu w regulaminie olimpiady, nie zdarzyło się aby wszyscy trzej uczniowie z tego okręgu reprezentowali tylko jedną i tą samą szkołę. „Kochanowszczak” górą!!!

Gratulacje dla uczniów oraz opiekunów: Pani Iwony Grześkiewicz oraz Adama Duszyka!!!