Seminarium: Zmiana definicji podstawowych jednostek układu SI

Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z VI Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu i Głównym Urzędem Miar organizuje seminarium „Zmiana definicji podstawowych jednostek układu SI”. Seminarium odbędzie się 23 stycznia 2019 r. w godz. 13.00 – 14.30  w siedzibie VI LO przy ulicy Kilińskiego 25.

Program:

  • 100 lat Głównego Urzędu Miar – Andrzej Hantz, Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Miar.
  • Co się zmieni po 20 maja 2019 r.? – redefinicja układu SI – dr inż Paweł Fotowicz, Główny Specjalista Głównego Urzędu Miar.
  • Dyskusja.

Koordynatorem seminarium jest p.Anna Gockiewicz – nauczyciel fizyki, doradca metodyczny.