Sportowy „Human”

W dniu 25 października na sali gimnastycznej odbyła się lekcja koleżeńska,  którą z klasą 2D przeprowadził Pan Rafał Kramer. Jako obserwatorzy uczestniczyli w lekcji : Pani E. Górecka oraz U. Kowalska.