Powrót do Szkoła

Historia

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu wywodzi swe pochodzenie od Czteroletniego Filologicznego Progimnazjum Męskiego, prywatnej szkoły z językiem wykładowym rosyjskim, założonej w 1912 roku w Radomiu. Upaństwowiona w 1919 roku szkoła weszła w nowy rok szkolny pod nazwą: Gimnazjum Państwowe Męskie imienia Jana Kochanowskiego. Imię patrona podkreślało jej humanistyczny profil kształcenia.

Placówka wyróżniała się w okresie międzywojennym bogatą działalnością pozalekcyjną (koło młodzieży Filarecja wydające miesięcznik pod tą samą nazwą, Bratnia Pomoc, drużyna harcerska, teatr szkolny itd.). Na życiu szkoły odciskały się osobowości nieprzeciętnych dyrektorów takich jak Stanisław Egiejman i nauczycieli, np. Michała Małui czy Elżbiety Gałeckiej. Od 1938 roku po kolejnym przekształceniu szkoła staje się Zespołem pod nazwą Gimnazjum i Liceum im. Jana Kochanowskiego nr 338. Do tego organizacyjnego kształtu powraca w wiele lat po wojnie, w 2001 roku. W skład Zespołu wchodzi obecnie VI Liceum Ogólnokształcące i Publiczne Gimnazjum nr 23, obie szkoły imienia Jana Kochanowskiego.

W początkach lat pięćdziesiątych nauczyciele wraz z młodzieżą zaczęli odnosić sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, co trwa do chwili obecnej. Duża w tym zasługa niezapomnianego dyrektora Stanisława Zapały. Placówka uzyskała miano „Szkoły Olimpijczyków”. Przodują w tej dziedzinie nauczyciele fizyki, chemii, matematyki, ale poczet olimpijczyków zasilają także zwycięzcy i finaliści olimpiad niemal wszystkich przedmiotów.

Osiągnięcia nauczycieli i uczniów w dziedzinie olimpiad przedmiotowych pozwoliły na znalezienie się szkoły w czołówce corocznego prestiżowego rankingu miesięcznika edukacyjnego Perspektywy i Rzeczypospolitej . Podobnie wysokie miejsca szkoła zajmowała w ogłaszanych rankingach Polskiego Komitetu ds. Oświaty UNESCO.

Liceum, a następnie Zespół, od początku istnienia elitarnego Towarzystwa Szkół Twórczych, jest jego członkiem. Od ponad 10 lat prowadzi klasy dwujęzyczne polsko – niemieckie. Kadra nauczycielska liczy obecnie 63 osoby, w tym 6 z tytułem doktora.

Gimnazjum liczy po 3 na każdym poziomie nauczania, zaś liceum po 5 w każdym poziomie nauczania.

Do końca roku szkolnego 2006 – 2007 przez 16 lat szkołą kierował mgr inż. Karol Semik. Od roku szkolnego 2007 – 2008 stanowisko dyrektora Zespołu objął mgr Romuald Lis, absolwent „Kochanowszczaka”. Jego zastępcami są mgr Łucja Banaszkiewicz i mgr Mirosław Mortka.

Szkoła kontynuuje tradycję olimpijską – w roku szkolnym 2012/2013 uczniowie zdobyli tytuły laureatów m. in. w Olimpiadzie Chemicznej, Fizycznej, Filozoficznej Informatycznej.