Powrót do Rekrutacja tel. 576 548 928

12 powodów, żeby wybrać Liceum im. J.Kochanowskiego

 

1. Wysoki poziom nauczania

Uczniowie naszej Szkoły uzyskują najwyższe wyniki matur w regionie oraz jedne z najlepszych w kraju. Absolwenci zostają studentami na najlepszych uczelniach w kraju i za granicą. Według rankingu tygodnika „Perspektywy” Liceum im. Jana Kochanowskiego to najlepsza szkoła w Radomiu i regionie, najlepsza szkoła na Mazowszu (poza Warszawą) i jedna z najlepszych w Polsce!

2. Atrakcyjna oferta edukacyjna

Profile wszystkich klas są bardzo dobrze przemyślane. Przedmioty rozszerzone w poszczególnych klasach są dobrane w taki sposób, aby nasi absolwenci byli doskonale przygotowani do matury i bez problemu dostali się na wybrane przez siebie kierunki studiów.

3. Wysoko wykwalifikowana kadra

Nasi nauczyciele posiadają najlepsze kwalifikacje i bogate doświadczenie w pracy z uczniami na każdym poziomie. Stosują indywidualne podejście do uczniów. Większość nauczycieli przedmiotów maturalnych to czynni egzaminatorzy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

4. Przyjazna atmosfera

Uczniowie Kochanowskiego tworzą w Szkole fantastyczną atmosferę. Świetnie ze sobą współpracują. Pamiętają o Szkole i o sobie nawzajem przez całe życie. Wspólnie rozwijają swoje pasje. To miejsce przyjazne i bezpieczne.
Naszymi uczniami są zarówno mieszkańcy Radomia jak i okolic. W ostatnich latach odnosili niezwykłe sukcesy, reprezentując Polskę na Międzynarodowych Olimpiadach: Fizycznej i Informatycznej!

5. Komfort pracy w nowoczesnym budynku

W 2016 r. zostało oddane do użytku nowe skrzydło, dzięki temu w Szkole panują komfortowe warunki pracy. Każdy uczeń dysponuje osobistą szafką na przedmioty szkolne! Lekcje rozpoczynają się o godzinie 8.00. Pracujemy w systemie jednozmianowym!

6. Wyposażenie szkoły na najwyższym poziomie

Szkoła dysponuje nowoczesnymi pracowniami przedmiotowymi oraz laboratoriami (w tym dwoma chemicznymi i dwoma fizycznymi). W każdej sali można korzystać z komputera i projektora multimedialnego. W Szkole znajdują się także dwie pracownie informatyczne oraz biblioteka i czytelnia ze stanowiskami komputerowymi do dyspozycji uczniów. Ponadto dysponujemy nowoczesną, pełnowymiarową salą gimnastyczną, bardzo dobrze wyposażoną siłownią i zapleczem sanitarnym z czterema szatniami sportowymi, łazienkami oraz prysznicami dla uczniów.

7. Program bezpłatnych zajęć dodatkowych

Każdy, kto tylko zechce, znajdzie w Kochanowskim swoje miejsce. W tym roku (podobnie jak w latach ubiegłych) działa na terenie szkoły odbywa się ponad sto godzin zajęć dodatkowych. Poza kołami naukowymi prowadzone są również zajęcia z wychowania fizycznego, fotografii, literacko-teatralne, żeglarskie i filmowe. Uczniowie wydają swoją gazetkę -„Szpilkę”. Prężnie funkcjonuje Samorząd Uczniowski na czele z Prezydentem Szkoły. W szkole działa także drużyna harcerska oraz dwie Szkolne Grupy Rekonstrukcji Historycznej: 145. Pułk Piechoty Strzelców Kresowych (Błękitna Armia gen. Hallera) oraz lwowska Ochotnicza Legia Kobiet.

8. Wsparcie finansowe

Szkoła od lat zabiega o stypendia dla najlepszych uczniów. Corocznie nasi wychowankowie otrzymują stypendia MEN, Prezesa Rady Ministrów oraz Prezydenta Miasta Radomia. Od lat stanowią najliczniejszą grupę beneficjentów „Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” – w tym roku stypendium w wysokości ponad 5 tyś. złotych otrzymało kilkudziesięciu uczniów naszej szkoły. Ponadto działające przy Szkole Stowarzyszenie Vade Mecum funduje stypendia dla najlepszych uczniów. Szkoła zapewnia opiekę, przy wsparciu Rady Rodziców, finansując wyjazdy uczniów na olimpiady i konkursy.

9. Kompetencje potwierdzone certyfikatami językowymi

Szkoła jako jedyna w regionie przeprowadza egzaminy językowe potwierdzone certyfikatami: z języka niemieckiego DSD I oraz DSD II (Deutsches Sprachdiplom) oraz z języka angielskiego FCE (First Certificate in English) oraz CAE (Cambridge English: Advanced), zdawane przez naszych uczniów na bardzo wysokim poziomie. Współpracujemy z Centrum Egzaminacyjnym LANG. Certyfikowanymi egzaminatorami są nasi nauczyciele! Egzaminy te, ułatwiają ścieżkę rekrutacyjną na zaprzyjaźnione z naszą szkołą uczelnie zagraniczne.

10. Współpraca ze szkołami wyższymi

Szkoła podpisała umowy o współpracy między innymi z Politechniką Warszawską oraz Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu. Klasa humanistyczna objęta jest patronatem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Klasy mat-inf objęte są patronatem Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

11. Klasy dwujęzyczne

Ponad dwudziestosześcioletnią tradycją mogą pochwalić się klasy niemieckojęzyczne. Od roku szkolnego  2019/2020 w naszej szkole rozpoczęły działalność również klasy angielskojęzyczne.

12. Lokalizacja szkoły

Szkoła jest bardzo dobra usytuowana w centrum miasta. Dostępnych jest wiele dogodnych połączeń komunikacyjnych. Dworce PKP oraz PKS położone są nieco ponad kilometr od budynku szkoły (10 minut pieszo).