Powrót do Uczniowie

Matury

Kilka ważnych stron, które pomogą wam przygotować się i podjąć ostateczną decycję w sprawie matury:

  • oke.waw.pl/ – strona Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie,
  • cke.gov.pl – strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Matura 2024

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2024 r. Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2024 Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego w 2024 r. Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2024 Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2024 …

Wyniki z lat ubiegłych

Wyniki matur absolwentów VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu od 2020 Matura 2023 Matura 2022 Matura 2021 Matura 2020 Dziękujemy pani profesor Marlenie Fryśkowskiej za opracowanie wyników od 2020 roku. Wyniki matur absolwentów VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu 2007-2019 Matura 2007 Matura 2008 Matura 2009 Matura 2010 Matura 2011 Matura 2012 Matura …