Szkoła

Dyrekcja

Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu:   mgr Anna Kołodziejska Zastępcy dyrektora: mgr Łucja Banaszkiewicz mgr Agnieszka Król

Pedagog, psycholog i pedagog specjalny

Godziny pracy pedagoga, psychologa, pedagoga specjalnego rok szkolny 2023/2024   Izabela Leśkiewicz pedagog Beata Kwiatkowska psycholog Anna Szewczyk pedagog specjalny   Poniedziałek 8.30-14.00 9.00-14.30 – Wtorek 8.00-12.00 9.00-13.30 – Środa 8.00-13.30 11.30-15.30   15.30-16.30 godzina dostępności 8.00-13.30     Czwartek 8.00-12.00 9.00-10.30 oraz 12.00-14.00 10.30-15.00 w sali 108A 15.00-16.00 godzina dostępności Piątek 12.30-15.30 15.30-16.30 godzina …

Standardy ochrony małoletnich

Proszę kliknąć w link i pobrać dokument

Kalendarium 2023/2024

Nauczyciele

Nauczyciele VI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu Rok szkolny 2023 / 2024 DYREKCJA: mgr Anna Kołodziejska  – dyrektor szkoły, godziny przyjęć interesantów: wtorek – 14.30-16.00; środa – 12.00-13.00; czwartek – 7.00-8.00, w innych dniach, w szczególnych wypadkach należy umawiać się na wizytę przez sekretariat. mgr Łucja Banaszkiewicz  – wicedyrektor, mgr …

Administracja

VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu Pracownicy administracji: Pani mgr Beata Staniszewska – kierownik administracyjno-gospodarczy, Pani mgr Agnieszka Kozyra – główny księgowy, Pani Ewa Lutek – samodzielny referent, Pani mgr Beata Gibała – starszy inspektor.   Szkolna służba zdrowia Pani Grażyna Pożyczka – pielęgniarka szkolna (firma zewnętrzna).

Patron

Jan Kochanowski urodził się w Sycynie w 1530 roku W 1544 został uczniem Akademii Krakowskiej. Po opuszczeniu Krakowa w 1547 roku mógł studiować we Wrocławiu, Wittenberdze lub Lipsku. Kolejnym etapem studiów i podróży Kochanowskiego był pobyt w Królewcu, a później w Padwie, gdzie oddawał się filologii pod kierunkiem prof. Robortella. Robortello był znakomitym hellenista i …

Historia

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu wywodzi swe pochodzenie od Czteroletniego Filologicznego Progimnazjum Męskiego, prywatnej szkoły z językiem wykładowym rosyjskim, założonej w 1912 roku w Radomiu. Upaństwowiona w 1919 roku szkoła weszła w nowy rok szkolny pod nazwą: Gimnazjum Państwowe Męskie imienia Jana Kochanowskiego. Imię patrona podkreślało jej humanistyczny profil kształcenia. Placówka …

Godzina dostępności

Godzina dostępności I okres roku szkolnego 2023-2024 [plik PDF]

Przetargi publiczne

BRAK AKTUALNYCH OGŁOSZEŃ  

Statut Szkoły

Ważne dokumenty Statut VI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu  Statut VI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu {nie obowiązuje} Statut ZSO nr 6 [nie obowiązuje] Statut Publicznego Gimnazjum nr 23 [nie obowiązuje] Statu Samorządu Uczniowskiego [wstawiony na stronę 6.01.2020]

Anna i Stanisław Banaszkiewiczowie

Na Annę i Stanisława Banaszkiewiczów trzeba spojrzeć przez pryzmat ich wspólnej pracy na rzecz Radomia i młodzieży w ciągu minionego półwiecza. W 1954 r. ukończyli oboje chemię na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi i podjęli pracę w Radomiu – Pani Anna w Liceum im. Marii Konopnickiej, Pan Stanisław w VI …

Projekty

Gmina Miasta Radomia w roku szkolnym 2023/2024 realizuje projekt pn. „Kompetentni radomianie to szkoły wyzwanie”. W ramach projektu w szkole prowadzone jest 21 grup z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka, język angielski, język niemiecki oraz francuski. Ponadto szkoła otrzymała sprzęt potrzebny do prowadzenia kół (laptopy, drukarki, mikroskopy, odczynniki, bryły i wiele innych).

Praca

AKTUALNE INFORMACJE znajdują się na szkolnym BIP

Ochrona danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: RODO, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz …