Nauczyciele

Szanowni Państwo Emeryci

informuję, że w sekretariacie szkoły znajdują się druki, które należy wypełnić i złożyć w VI LO, aby móc korzystać z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2024.

Są to następujące dokumenty:

  1. Oświadczenie o dochodach – termin złożenia 10 maja 2024 r. Załącznik nr 3 do Regulaminu ZFŚS oświadczenie o dochodach (nowe)
  2. Wniosek o dofinansowanie wypoczynku letniego – termin złożenia 15 czerwca 2024 r.

 

Członek Komisji Socjalnej

Anna Gockiewicz

Zabezpieczone: Dla nauczycieli

Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.

Zabezpieczone: Profilaktyka i wychowanie

Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.