Powrót do Szkoła

Administracja

VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Pracownicy administracji:

  • Pani mgr Beata Staniszewska – kierownik administracyjno-gospodarczy,
  • Pani mgr Agnieszka Kozyra – główny księgowy,
  • Pani Ewa Lutek – samodzielny referent,
  • Pani mgr Beata Gibała – starszy inspektor.

 

Szkolna służba zdrowia

  • Pani Grażyna Pożyczka – pielęgniarka szkolna (firma zewnętrzna).