Uczniowie

Koła zainteresowań

VI Liceum Ogólnokształcące od zawsze dawało uczniowi szansę rozwijać się nie tylko w obrębie programu szkolnego, ale również na płaszczyźnie dalej idących zainteresowań.

Osiągnięcia

Matury

Kilka ważnych stron, które pomogą wam przygotować się i podjąć ostateczną decycję w sprawie matury: oke.waw.pl/ – strona Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, cke.gov.pl – strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Plan lekcji

NOWY PLAN NA II semestr – obowiązujący od 19.02.2024: Plan lekcji obowiązujący od 13 maja 2024 roku. Plan lekcji obowiązujący od 19 lutego 2024 roku. Plan lekcji obowiązujący od 29 stycznia 2024 roku Plan lekcji obowiązujący od 18 września 2023 roku Plan lekcji obowiązujący od 4 września 2023 roku (obowiązuje przez 2 tygodnie).    

Podręczniki szkolne

Lista podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2022 / 2023 Braki na liście będą sukcesywnie uzupełniane wraz z pojawianiem się oferty rynkowej podręczników dopuszczonych do użytku przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Lista podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2021 / 2022 Wykaz podręczników 2021/22 LO po gimnazjum Wykaz podręczników 2021/22 po szkole podstawowej [aktualizacja 1.09]   Lista …

Losy absolwentów

Znani absolwenci Liceum na Wikipedii: Znani absolwenci 2023 Losy absolwentów 2023 2022 Losy absolwentów 2022 2021 Losy absolwentów 2021 2013 Wybrane przez uczniów kierunki studiów -2013 Wybrane przez uczniów uczelnie – 2013 2012 Wybrane przez uczniów kierunki studiów – 2012 Wybrane przez uczniów uczelnie – 2012

Sport

Ubezpieczenia 2023/2024

   

Druki

Wniosek o wydanie/przedłużenie ważności mLegitymacji wniosek_mLegitymacja.pdf Instrukcja „obsługi” mLegitymacji. Wzór wydania duplikatu świadectwa szkolnego: Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa. Wzór wydania duplikatu legitymacji szkolnej: Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej