Powrót do Matury

Wyniki z lat ubiegłych

Wyniki matur absolwentów VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu od 2020

Dziękujemy pani profesor Marlenie Fryśkowskiej za opracowanie wyników od 2020 roku.

Wyniki matur absolwentów VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu 2007-2019

Dziękujemy panu profesorowi Jerzemu H. Nowickiemu za opracowanie wyników do 2019 roku.