Powrót do Osiągnięcia

Miejsca w rankingach

Miejsca zajmowane przez nasze liceum w ciągu ostatnich lat według rankingu opracowanego przez Perspektywy i Rzeczpospolitą:

 

 

Rok
(wg. danych
za rok
poprzedni)
Liczba olimpiad Laureaci ogółem Finaliści ogółem Miejsce w rankingu
olimpijskim
Miejsce w rankingu
ogólnopolskim
Miejsce w rankingu
maturalnym
Średnie wartości
LPPA
egzaminów
maturalnych
1999 7 7 23 11
2000 11 10 22 2
2001 11 12 23 5
2002 9 13 35 5
2003 9 8 22 7
2004 8 6 31 6
2005 8 9 22 8
2006 10 10 21 9 0,24
2007 10 17 19 8 0,40
2008 10 14 16 9 0,31
2009 8 8 10 23 0,33
2010 16 10 23 7 0,26
2011 15 3 22 15 23 0,34
2012 13 7 19 14 19 18 0,42
2013 16 10 15 15 18 16 0,36
2014 17 12 29 9 19 50 0,30
2015 14 7 12 15 28 51 0,39
2016 11 9 18 11 15 19 0,38
2017 11 8 16 15 20 26 0,46
2018 16 14 19 8 14 24 0,45
2019 16 18 16 8 16 31 0,44
2020 16 15 18 10 15 34 0,44
2021 12 20 25 31 34 0,49
2022 15 7 17 18 38 54 0,39

Do 2010 roku jedynym kryterium uwzględnianym w rankingu były osiągnięcia olimpijskie. Od 2011 roku liczą się również wyniki matur.

LPPA jest ilorazem różnicy wyniku zdającego i średniego wyniku w OKE W-wa z arkusza przez średni wynik w CKE: WynikSredni / (WynikZdajacy – WynikSredni).