Vade Mecum

Stowarzyszenie „Vade Mecum” powstało w 2011 roku w celu promocji i wspierania rozwoju VI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele, poprzez m.in.:

 • organizowanie badań naukowych;
 • współpraca z ośrodkami naukowymi i kulturalnymi;
 • organizowanie wykładów, odczytów;
 • organizowanie obozów naukowych;
 • refundowanie wyjazdów nauczycieli – opiekunów na olimpiady i konkursy przedmiotowe;
 • wyjazdy i wymiany międzynarodowe;
 • organizowanie konkursów przedmiotowych;
 • pomoc finansowa uczniom, osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce, z rodzin mających trudności materialne;
 • zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia szkoły;
 • wspieranie rozwoju kół przedmiotowych, grup rekonstrukcji historycznej itd.

 

Numer konta bankowego Stowarzyszenia „Vade Mecum”: 31 1240 5703 1111 0010 4348 1467

Skład Zarządu:

 • dr Adrian Szary – prezes
 • mgr Agata Duchnik – członek Zarządu
 • mgr Anna Kołodziejska – skarbnik

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • mgr Agnieszka Król
 • mgr Gerard Woźniak
 • mgr Marlena Fryśkowska

 

W latach 2011 – 2022, w skład Zarządu wchodzili:

 • dr Adam Duszyk – prezes
 • mgr Iwona Grześkiewicz – członek Zarządu
 • mgr inż. Romuald Lis – skarbnik

 

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzili:

 • mgr Agnieszka Król
 • mgr Gerard Woźniak
 • mgr Agnieszka Banaśkiewicz