Powrót do Szkoła

Projekty

Gmina Miasta Radomia w roku szkolnym 2023/2024 realizuje projekt pn. „Kompetentni radomianie to szkoły wyzwanie”. W ramach projektu w szkole prowadzone jest 21 grup z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka, język angielski, język niemiecki oraz francuski. Ponadto szkoła otrzymała sprzęt potrzebny do prowadzenia kół (laptopy, drukarki, mikroskopy, odczynniki, bryły i wiele innych).