Powrót do Rodzice

Rada Rodziców

Rada Rodziców
przy VI Liceum Ogólnokształcącym
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

ul. Kilińskiego 25
26-600 Radom

Adres kontaktowy do Prezydium Rady Rodziców:

 

Przewodnicząca Rady Rodziców:
Pani Eliza Prokop-Perzyńska

Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców:
Pani Agnieszka Podgórska-Zdyb

Sekretarz Rady Rodziców:
Pani Anita Sieniek

Członkowie zarządu:
Pan Piotr Firlej
Pan Marcin Sekuła

Wpłat na rzecz Rady Rodziców można dokonywać przelewem międzybankowym na konto:

Bank PEKAO S.A. II/O w Radomiu
41 1240 3259 1111 0010 0829 3096
Z dopiskiem: na rzecz: Imię Nazwisko ucznia, klasa

Składka na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/24 wynosi 150 PLN.

REGULAMIN RADY RODZICOW

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu RR