XII Ogólnopolski Konkurs Logiczny

Finaliści z opiekunem - R. Bielecką i Dziekanem Wydz. Filozofii KUL prof. M. Lechniak„Poza logiką jest tylko absurd.”
-Józef Maria Bocheński OP

Z satysfakcją informujemy, że uczniowie:

    • Hanna Słomińska (1F)
    • Michał Wyrębiak (1F)
    • Antoni Bednarek (2D)

zostali FINALISTAMI XII Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego, organizowanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Finaliści w auli KULW konkursie startowało 964 uczniów. Etap centralny odbywał się w dniach 13-14 czerwca 2024 r. w Lublinie. Zmaganiom konkursowym towarzyszyły wykłady i warsztaty prowadzone przez pracowników naukowych Uczelni.
Logika to fundament każdej dziedziny wiedzy. Uczniom i ich opiekunowi, pani Renacie Bieleckiej, serdecznie gratulujemy!