XI edycja konkursu „O laur Kochanowskiego”

grafika

Olga Stodulska – absolwentka VI LO w Radomiu.

Zapraszamy do udziału w XI edycji konkursu „O laur Kochanowskiego”. Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie „Vade Mecum”, Samorząd Uczniowski i Rada Rodziców przy VI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Celem konkursu jest odkrywanie nowych talentów artystycznych oraz zainteresowanie twórczością wybitnego, regionalnego poety epoki renesansu Jana Kochanowskiego.  Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Radomia i okolic. Przedmiotem konkursu jest dowolny, autorski tekst kultury, inspirowany życiem  i twórczością Jana Kochanowskiego (wiersz, opowiadanie, rysunek, fotografia,  film). Jeden uczestnik może nadesłać jedną pracę w jednej kategorii konkursowej. Prace wraz z danymi autora (imię, nazwisko, wiek, e-mail, nazwisko opiekuna, adres szkoły) należy nadsyłać do dnia 2 czerwca 2024 roku, na adres e-mail: aszary@kochanowski.radom.pl  O szczegółowej dacie finału konkursu poinformujemy laureatów. Organizatorzy konkursu powołają Jury, które przyzna laureatom nagrody i wyróżnienia. Sponsorem nagród jest Rada Rodziców przy VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Pomysłodawcą konkursu jest absolwent VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Mateusz Wojcieszak. Poniżej praca Olgi Stodulskiej, również absolwentki tej szkoły, nagrodzona w jednej z edycji konkursu „O laur Kochanowskiego”. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne ze zgodą na późniejszą, ewentualną publikację utworu, jak również danych i wizerunku uczestnika, w sprawach związanych z promocją konkursu. Kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy. Pomysłodawcą konkursu jest absolwent VI LO, pan Mateusz Wojcieszak.