Międzynarodowy projekt edukacyjny

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy, że nasza szkoła niebawem rozpocznie realizację międzynarodowego projektu edukacyjnego w ramach programu „Generacja V4”. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki umożliwi nam dwa krótkoterminowe spotkania młodzieży, które odbędą się w Polsce i na Węgrzech od września do grudnia 2024 roku. Celem inicjatywy jest promocja wartości demokratycznych, aktywności obywatelskiej i dialogu transgranicznego wśród młodzieży. W naszym projekcie zajmiemy się również technikami skutecznego uczenia się oraz umiejętnością krytycznego myślenia. Wniosek aplikacyjny przygotowany przez koordynatorki projektu – Panią Monikę Podsiadło i Panią Ewę Węgrzynowską, przy ogromnym wsparciu Pani Dyrektor Anny Kołodziejskiej, został pozytywnie oceniony przez komisję, co skutkuje przyznaniem naszej szkole grantu w wysokości 10,000.00 Euro. O szczegółach dotyczących rekrutacji uczniów do projektu, terminach i kolejnych działaniach będziemy Państwa informować wraz z początkiem nowego roku szkolnego.